Šta se 1. marta 2020. menja za gradjane Srbije koji žele posao u Nemačkoj?

Za osobe bez ikakve stručne kvalifikacije ili sa niskom kvalifikacijom iz trećih zemalja kao što je Srbija ne menja se ništa: takve osobe će se i posle 1. marta 2020. godine u Nemačku useljavati i u njoj zapošljavati teško ili nikako.

Sem jednog izuzetka: IT stručnjaka.

Oni, navodi se na portalu nemačke vlade za stručnu radnu snagu iz inostranstvu, prema novom Zakonu o iseljavanju stručne radne snage, umesto diplome mogu predočiti dokaz o tri godine radnog iskustva na IT poslovima kao i dokaz da u Nemačkoj imaju radno mesto s platom od najmanje 4.030 evra. Dohodovni uslov će se svake godine ažurirati. A stručnost osobe koja se kandiduje za IT poslove u Nemačkoj proveriće Agencija za rad Nemačke. Ta Agencija ima pravo da naloži i dodatne mere za dodatno podizanje kvalifikacija kandidata.

U treće zemlje spadaju sve države sem  članica Evropske unije, Islanda, Norveške, Lihtenštajna i Švajcarske. Za državljane nabrojanih država važi u Nemačkoj princip potpune slobode kretanja radne snage.

Osobe iz trećih zemalja s priznatom diplomom visoke škole ili apsolviranom priznatom visokom školom iz trećih zemalja,  i osobe iz trećih zemalja, koje su diplomu visoke škole stekle u Nemačkoj i do sada su mogle da se zaposljavaju u Nemačkoj ako imaju vizu ili dozvolu za boravak i ugovor o radu.

Pravo na zapošljavanje u Nemačkoj pod uslovima koji važe za osobe sa akademskim obrazovanjem, od 1. marta 2020. godine proširuje se i na kvalifikovanu stručnu radnu snagu.

S tim što se i za osobe sa akademskim obrazovanjem i za osobe sa stručnim obrazovanjem ukidaju dva važna preduslova kao prepreke.

Da bi poslodavac zaposlio osobu iz treće zemlje, koja poseduje dokaze o stručnosti i dozvolu boravka, nije više uslov da određeno radno mesto ne može biti popunjeno osobama, koje imaju prednost, odnosno nemačkim kandidatom ili kandidatom iz napred pobrojanih država za koje sa Nemačkom važi sloboda kretanja radne snage.

Dakle, princip prednosti kod akademaca i stručne radne snage se u Nemačkoj ukida. Ali s mogućnošću da kao uslov bude vraćen generalno ili za pojedine profesije, ukoliko dodje do promena na tržištu rada.

Ukida se i princip utvrđene nestašice određene radne snage.

Dakle, od 1. marta 2020. godine poslodavac u Nemačkoj može zaposliti osobu iz treće zemlje, koja ima dokaz o stručnosti i dozvoli boravka, iako u Nemačkoj ne postoji utvrđena nestašica radne snage tog stručnog profila.

Još jedna novina je vrlo bitna: osobama sa kvalifikovanim stručnim obrazovanjem može biti data dozvola za boravak u Nemačkoj u trajanju do 6 meseci, a radi traženja posla.

Za to vreme, takva osoba moze do deset sati nedeljno raditi na probnom radu ili radi sticanja odgovarajuće prakse. U radni odnos sa socijalnim osiguranjem, može u tom šestomesečnom periodu, biti primljena samo uz posebnu saglasnost Agencije za rad. Za ove osobe se zahteva znanje nemačkog jezika nivoa B2 i dokaz da u 6-mesečnom roku mogu sami sebe izdržavati.

Nemačka je objavila da će intenzivirati reklamnu kampanju za zapošljavanje stručne radne snage, kao i akcije za učenje nemačkog jezika u Nemačkoj i inostranstvu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com