Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o potvrđivanju Ustava Međunarodne organizacije za civilnu zaštitu, kojim Srbija stiče status punopravnog člana i ostvaruje mogućnost aktivnog učešća na sastancima Generalne skuštine i pravo glasa u odlučivanju u ovoj međunarodnoj organizaciji.

Vlada je usvojila Uredbu o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.