Do 5 miliona dinara podsticaja za poljoprivrednike

Poljoprivredni proizvođači, po novom pravilniku koji je stupio na snagu, mogu da dobiju podsticaj u maksimalnom pojedinačnom iznosu od pet miliona dinara za investicije u primarnu poljoprivrednu proizvodnju.

Podsticaji se daju za primarnu proizvodnju biljnih kultura – žitarica, industrijskog, aromatičnog i lekovitog bilja, povrća, voća, grožđa i cveća.

Takođe, pravo na tu vrstu subvencija može se ostvariti i za primarnu stočarsku proizvodnju – mleka, mesa, konzumne ribe i meda i drugih pčelinjih proizvoda, navedeno je u pravilniku čiji je tekst objavljen na sajtu Ministarstva poljoprivrede.

Poljoprivrednicima su državne subvencije na raspolaganju za nabavku nove mehanizacije i opreme za navodnjavanje, opreme i materijala za zaštitu od bolesti, štetočina, korova, grada, niskih i visokih temperatura, novih priključnih mašina i opreme za setvu, sadnju i berbu, novih plastenika…

Subvencioniše se, između ostalog, i nabavka nove opreme za smeštaj odnosno odgoj mlečnih krava, tovnih junadi, ovaca, koza, prasadi i živine, kvalitetnih priplodnih grla na domaćem i stranom tržištu, nabavka nove opreme za ribnjake i nove opreme za pčelarstvo…

Pravo na podsticaje, pod uslovima utvrđenim ovim pravilnikom, ima fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik i pravno lice – privredno društvo, zemljoradnička zadruga, poljoprivredna srednja škola.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se po zahtevu sa podacima iz Registra na dan 31. mart tekuće godine, u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje podsticaja podnosi se Upravi za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu, u periodu od 1. maja do 15. oktobra tekuće godine.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je dva miliona dinara, a za određene namene – izgradnju, proširenje, rekonstrukciju ili adaptaciju hladnjača i novih objekata namenjenih skladištenju žitarica i do pet miliona dinara.

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja Uprave, po redosledu podnošenja zahteva, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ako je više zahteva podneto u isto vreme, redosled isplate podsticaja određuje se prema vremenu prijema zahteva u Upravi.

 

Tanjug

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com