Beogradska gradilišta puna neprijavljenih radnika

Inspektorat za rad je u Beogradu i na gradilištima Koridora 10 i 11 izvršio pojačane nadzore u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu. Na teritoriji Beograda izvršeni su nadzori na gradilištima, ali i u trgovinskim i ugostiteljskim objektima, u objektima brze hrane i u pekarama.

inspekcija

 

Od ukupno 977 zatečenih lica na radu utvrđeno je da je 174 lica radilo „na crno“, odnosno da sa tim licima poslodavci nisu zaključili ugovore o radu i nisu ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje. Ukupno je kontrolisano 273 poslodavaca, a najveći broj radnika „na crno“ je zatečeno kod tri poslodavca na gradilištima u Beogradu, i to kod jednog 14, kod drugog 11 i kod trećeg poslodavca sedam radnika „na crno”.

Inspekcija rada je donela 67 rešenja kojima je, pored ostalog, naloženo poslodavcima da zasnuju radni odnos sa radnicima „na crno“. Zbog prekršaja u oblasti radnih odnosa, inspektori rada su podneli 47 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dok su u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu doneli 14 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica u pravnom licu, odnosno protiv preduzetnika. Zbog utvrđenih prekršaja za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdato je 22 prekršajna naloga.

Doneto je 45 rešenja sa nalozima za otklanjanje utvrđenih nedostataka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i devet rešenja o zabrani rada na radnom mestu zbog neosposobljenosti zaposlenih za bezbedan i zdrav rad i zbog neprimenjivanja mera za bezbednost i zdravlje na radu.

Takođe, izvršen je i inspekcijski nadzor na jednoj lokaciji sa dva radno angažovana lica, na kojoj se obavlja neregistrovana delatnost. Inspektor rada je doneo rešenje kojim je neregistrovanom subjektu naložio da bez odlaganja pokrene propisani postupak za upis u odgovarajući registar, i zabranjeno je dalje obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti do ispunjenja propisanih uslova. Ukoliko se utvrdi da neregistrovani subjekt nije postupio po rešenju, inspektor rada će podnositi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka.

Inspektorat za rad će i ubuduće preduzimati mere u okviru nadležnosti, kako prema registrovanim, tako i prema neregistrovanim privrednim subjektima.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com