Deficit iznad crte i deficit ispod crte

Ministar finansija u Vladi Srbije Dušan Vujović pozvao je poslanike Narodne skupštine Republike Srbije da odluče kako će u budžetu da se tretiraju garancijadate za kredite javnih preduzeća: kao deficit odnosno dug, kako nalažu medjunarodni standardi, ili kao finansiranje, kako ih tretira naša država.

Odgovarajući na tvrdnju Fiskalnog saveta da budžetski deficit nije 224,768 milijadi dinara nego celih 300 milijardi, Vujović je rekao da ta razlika potiče od različitog tretmana garancija.

Vlada Srbije i ministar Vujović smatraju da kao deficit odnosno dug treba da budu tretirane realizovane garancije, a da poslanici treba da odluče da li nerealizovane garancije treba da budu tretiane kao deficot ili ne.

Fiskalni savet je pozvao Vladu da i ove garancije uračuna u deficit.

Ista dilema postoji oko dokapitalizacija javnih preduzeća i banaka u džavnom vlasništvu, rekao je Vujović.

U okviru Predloga Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2014.godinu izmenjen je i član 20 i izmena glasi: “Vlada može da odluči o otpisu potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu datih pozajmica i plaćenih obaveza po osnovu izdatih garancija privrednim subjektima kao i o pretvaranju pojedinih dospelih potraživanja Republike Srbije nastalih po osnovu pozajmica iz budžeta Republike Srbije u kapital dužnika , a na osnovu predloga ministarstva nadležnog za poslove privrede”.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com