Hiljade novih zaposlenih u Hidrometeorološkom zavodu!

Prema podacima Ministarstva finansija Republike Srbije u državnoj upravi od januara do jula ove godine broj zaposlenih je povećan za oko 10 odsto, a prosečna bruto plata, dodaci i naknade za oko 6 odsto.

Naime, u ministarstvima i organima uprave u njihovom sastavu, posebnim organizacijama, stručnim službama, stručnim službama upravnih okruga, javnim agencijama i fondovima socijalnog osiguranja (PIO, RFZO i NSZ) radilo je u januaru ove godine (na neodredjeno, odredjeno vreme i na osnovu drugih oblika zapošljavanja) 30.542 osobe, a u julu 33.895.

Prosečna bruto plata (sa dodacima i naknadama) navedenih državnih službenika iznosila je u januaru 75.466 dinara, a u julu 80.375 dinara. Ovim podacima ne obuhvata se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo odbrane.

Ako najnoviji Pregled zaposlenih koji nudi Ministarstvo finansija malo pomnije pogledate naići ćete na bar dva velika iznenadjenja. Broj zaposlenih najviše je povećan u kategoriji koja se zove posebne (vladine) organizacije, a medju posebnim organizacijama neverovatno je porastao broj zaposlenih u Republičkom hidrometeorološkom zavodu – sa 499 u januaru na čak 4.397 u julu. Broj zaposlenih na neodredjeno vreme u Republičkom hidrometeorološkom zavodu je čak nešto i smanjen, ali se broj zaposlenih na odredjeno vreme povećao sa 104 u januaru na 3.997 u julu!

U Ministarstvu finansija su Ekonomskim Vestima savetovali da objašnjenje za ovaj podatak potražimo u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Ali zar samo Ministarstvo finansija tu nema ništa da pita!

Smanjen je znatno i broj zaposlenih u javnim agencijama sa 816 u januaru na 514 u julu. O čemu se radi? Sa januarskog spiska od 9 agencija skinute su četiri, pa se na julskom spisku nalazi samo 5. Otud smanjenje broja zaposlenih. Ako ih nema na spisku, znači li to da su ukinute: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova i Agencija za osiguranje depozita.

I još nešto. Prosek bruto primanja onih 816 zaposlenih u javnim agencijama u januaru je iznosio 115.427 dinara, a prosek bruto primanja ovih 514 u julu je iznosio 144.551 dinar.

O čemu se ovde zapravo radi?

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com