NBS: Devizne rezerve 9,85 milijardi evra

Devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju februara iznosile 9.850,8 miliona evra čime se obezbeđuje pokrivenost novčane mase (M1) od 252 odsto i oko šest meseci uvoza robe i usluga., navodi se u saopštenju NBS-a.

Neto devizne rezerve (ukupne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda u okviru aranžmana zaključenog 2009. godine) su na kraju februara iznosile 8.248,0 miliona evra.

Veće smanjenje ukupnih rezervi NBS (253,7 miliona evra) od neto deviznih rezervi (163 miliona evra) u februaru 2016. je u najvećoj meri rezultat smanjenja devizne obavezne rezerve banaka (109,3 miliona evra) – regulatorne mere koju je Narodna banka Srbije sprovela u cilju podrške rastu kreditne aktivnosti. Povlačenjem devizne obavezne rezerve banaka u februaru završen je šestomesečni ciklus smanjenja stopa obavezne rezerve, preduzet sa navedenim ciljem.

Intervencijama Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu ostvaren je odliv od 190 miliona evra. Od tog iznosa 110 miliona evra se odnosi na intervencije realizovane poslednja dva dana januara (a po osnovu kojih je odliv deviza ostvaren u februaru), dok se 80 miliona evra odnosi na neto prodaju deviza realizovanu u februaru.

Uspešnim upravljanjem deviznim rezervama NBS je ostvarila priliv deviza. Po tom osnovu, kao i po osnovu kamata, donacija i ostalih priliva devizne rezerve NBS su povećane za 109,0 miliona evra, što pokriva više od polovine odliva po osnovu deviznih intervencija.

Priliv od 22,6 miliona evra je ostvaren i po osnovu transakcija hartijama od vrednosti Republike Srbije denominovanih u evrima (veća prodaja od dospeća), dok su odlivi nastali po osnovu veće isplate ranije uzetih kredita od novih korišćenja (75,9 miliona evra), isplate stare devizne štednje (1,4 miliona evra), kao i po ostalim osnovama (8,4 miliona evra).

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 676 miliona evra i bio je za 9,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.361,6 miliona evra.

Dinar je u februaru nominalno deprecirao prema evru za 0,2%, a Narodna banka Srbije je u tom mesecu intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 10 miliona evra i prodajom 110 miliona evra u cilju ublažavanja preteranih dnevnih oscilacija kursa.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com