NBS ostvarila dobit od 80,7 milijardi dinara

Narodna banka Srbije saopštila je danas da je u 2014. godini ostvarila dobit od 80,7 milijardi dinara, što je pre svega rezultat neto prihoda od obračunatih kursnih razlika.

nbs

„Donošenje teških odluka radi obezbeđivanja održivih javnih finansija, ekonomske posledice katastrofalnih poplava koje su u maju pogodile Srbiju, zaoštravanje geopolitičkih tenzija i promenljivi tokovi kapitala u uslovima povećane neizvesnosti na međunarodnom finansijskom tržištu – samo su neki od brojnih izazova koji su obeležili prethodnu godinu. I pored takvog nepovoljnog međunarodnog i domaćeg okruženja, Narodna banka Srbije je uspela da obezbedi nisku i stabilnu inflaciju i inflaciona očekivanja u okviru cilja, da očuva poverenje u finansijski sektor Srbije, održi relativnu stabilnost deviznog kursa, ali i da znatno doprinese izradi brojnih reformskih zakona i ostvari uspešnu saradnju s međunarodnim finansijskim institucijama“, navela je guvernerka Jorgovanka Tabaković u godišnjem izveštaju o poslovanju i rezultatima rada NBS-a.

Najznačajniji prihodi i rashodi koje je Narodna banka Srbije ostvarila u 2014. godini obavljanjem funkcija utvrđenih Zakonom o Narodnoj banci Srbije jesu prihodi i rashodi po osnovu kamata. Prihodi od kamata iznosili su 12,7 mlrd dinara, a rashodi 13,6 mlrd dinara. Ostvaren neto rashod po osnovu kamata u 2014. je iznosio 0,9 mlrd dinara, ili za 2,9 manje mlrd dinara nego u 2013. godini.

Narodna banka Srbije je ostvarila i prihode po osnovu naknada i provizija u ukupnom iznosu od 3,8 mlrd dinara, koji se najvećim delom odnose na naknade i provizije predviđene Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge.

Druge poslovne prihode Narodne banke Srbije, u iznosu od 7,0 mlrd dinara, prvenstveno čine prihodi iz operativnog poslovanja Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider (4,6 mlrd dinara).

Drugi poslovni rashodi koje je Narodna banka Srbije imala u svom poslovanju su: troškovi zarada i ostali lični rashodi (4,5 mlrd dinara), troškovi amortizacije (1,0 mlrd dinara) i ostali poslovni rashodi (4,0 mlrd dinara), a najvećim delom ih čine troškovi proizvodnje Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider.

Narodna banka Srbije je u 2014. zabeležila neto prihod od kursnih razlika i efekata ugovorene valutne klauzule (83,2 mlrd dinara), neto prihod po osnovu umanjenja obezvređenja finansijskih sredstava (1,3 mlrd dinara), kao i neto gubitak po osnovu finansijskih sredstava namenjenih trgovanju (3,4 mlrd dinara).

U 2013. godini NBS je imala gubitak od 43,6 milijardi dinara.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com