NBS i pored minusa od 44 milijarde: Održali smo stabilnost (!?)

Narodna banka Srbije smatra da je „održala stabilnost uz najmanje moguće troškove“ iako je predala finansijski izveštaj po kojem je 2013. godinu završila u minusu od čak 44,2 milijarde dinara!

Centralna banka je danas izdala saopštenje u kojem navodi da je njen finansijski rezultat u prošloj godini „posledica kursnih i cenovnih razlika“, kao i rezultat „odnosa evro-dolar, pada prinosa na sigurne hartije od vrednosti na svetskom tržištu i pada cene zlata“.

U netipičnom saopštenju za jednu centralnu banku NBS gubitak od 44,2 milijarde u 2013. godini „pravda“ i podacima o lošem poslovanju drugih centralnih banaka. Tako ceo drugi pasus saopštenja posvećuju Centralnoj banci Švajcarske: „I šire posmatrano, centralne banke se u 2013. godini suočavaju sa gubicima po osnovu pada prinosa na sigurne hartije od vrednosti i cene zlata. Na ove uticaje nisu imune ni ‘jake banke’. Naime, Centralna banka Švajcarske je u 2013. godini zabeležila neto gubitak od 9,1 milijardi švajcarskih franaka (10,4 milijarde dolara). Švajcarska centralna banka je zbog gubitaka obustavila isplatu dividendi, kao i uplate u državni budžet i budžete kantona…“

Narodna banka Srbije ističe da su Švajcarci najveći minus u prošloj godini ostvarila na padu vrednosti zlata od 30 odsto. Naša centralna banka u tom segmentu jeste imala gubitak, ali je najveći ostvaren po osnovu kursnih razlika, čak 25,6 milijardi dinara. No, NBS i za to ima objašnjenje, opet netipično za jednu centralnu banku: „Netačne su tvrdnje da je jedini put kada je Narodna banka Srbije ostvarila gubitak bila 2013. godina. Ostvareni rezultati od 2006. do sada pokazuju da je Narodna banka Srbije gubitak ostvarila i 2006. i 2007. godine. Ali je značajna razlika u tome ko je tada stvarno zaradio na promenama kursa i u trgovini hartijama od vrednosti.“

Ipak, centralna banka uverava građane da njeni gubici ni na koji način ne predstavljaju opterećenje za poreske obveznike. To jeste istina, ali treba imati u vidu da je upravo zbog ovih gubitaka budžet Srbije u 2014. godini ostao bez predviđene 3 milijarde dinara, koliko je predviđeno da NBS u budžet, a što je izbrisano rebalansom. Poređenja radi, na smanjenju plata u javnom sektoru i penzija, država će do kraja ove godine uštedeti 11,5 milijardi dinara.

Na samom kraju saopštenja, NBS zaključuje: „Uvereni smo da dosadašnji rezultati opravdavaju troškove jer su učinili nepotrebnim izdatke koje bi imali privreda, stanovništvo i država da oni nisu ostvareni“.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com