NBS upozorava: Bitkoin nije zakonsko sredstvo plaćanja!

Narodna banka Srbije upozorila je građane da „valuta“ bitkoin nije predivđena Zakonom o Narodnoj banci Srbije, kao ni zakonima o platnom prometu i deviznom poslovanju.

„Po pitanju mogućnosti plaćanja bitkoinom u Republici Srbiji, napominjemo da je prema odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije dinar novčana jedinica Republike Srbije i da se sve novčane obaveze iz poslova zaključenih u Republici Srbiji izražavaju u dinarima i izvršavaju sredstvima plaćanja koja glase na dinar, osim ako nekim zakonom nije drukčije određeno. Takođe, Zakonom o platnom prometu propisano je da se poslovi platnog prometa obavljaju u dinarima, a Zakonom o deviznom poslovanju propisano je da se plaćanje, naplaćivanje i prenos između rezidenata i između rezidenata i nerezidenata u Republici Srbiji vrši u dinarima, a izuzetno se može vršiti i u devizama u slučajevima koji su propisani ovim zakonom“, saopštila je NBS i dodala i da je Odlukom o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu, utvrđeno da banke i ovlašćeni menjači mogu kupovati i prodavati efektivni strani novac samo u valutama koje su navedene u toj odluci, a s obzirom da se bitkoin ne nalazi među njima on ne može biti predmet kupovine i prodaje od strane banaka i ovlašćenih menjača.
NBS upozorava da je ulaganje u bitkoin ili slične virtuelne valute koje ne izdaje centralna banka i za čiju vrednost ne garantuje centralna banka, iz navedenih razloga kao i činjenice da zbog toga ne postoje nikakvi mehanizmi zakonske zaštite ulagača, rizično i može dovesti do finansijskih gubitaka.

„U skladu s tim, svako ko se upušta u ove ili bilo koje druge aktivnosti u vezi sa virtuelnim valutama čini to na sopstvenu odgovornost i samostalno snosi finansijske rizike koji proističu iz tih aktivnosti“, zaključuje NBS.

Bitkoin je virtuelna valuta. Virtuelne valute su oblik neregulisanog digitalnog novca koji ne izdaje centralna banka, te ne garantuje njegovu vrednost. Virtuelne valute poput bitkoina kupuju se za konvencionalne valute – evro, funta, dolar i dr., direktno od drugog lica ili preko internet platformi, nakon čega se prebacuju na personalizovani bitkoin račun (tzv. digitalni novčanik) i koriste za kupovinu određenih dobara i usluga ili se ponovo konvertuju u konvencionalne valute. Vrednost bitkoina na ovim platformama nije garantovana, veoma je varijabilna i određena je ponudom i tražnjom za tom virtuelnom valutom.

Internet platforme koje se koriste za konverziju virtuelnih valuta u konvencionalne po pravilu su neregulisane i njihovi korisnici nisu zaštićeni od rizika kojima su izloženi prilikom obavljanja trgovine. Korisnici ne uživaju pravnu zaštitu u slučaju da platforma izgubi novac ili propadne (npr. usled hakovanja) čak i kada je reč o internet platformi koja je registrovana kao privredni subjekt kod nadležnog organa neke zemlje.

Upozorenje o kupovini bitkoina izdali su Evropska agencija za bankarstvo i Evropska centralna banka.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com