Novi zakon o ozakonjenju objekata do kraja oktobra

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović najavila je danas da će novi zakon o ozakonjenju objekata biti donet do kraja sledećeg meseca, čime će troškovi legalizacije biti umanjeni 238 puta, dok će broj potrebnih dokumenata biti smanjen tri puta.

legalizacija

Mihajlović je na konferenciji za novinare, predstavljajući Nacrt zakona o ozakonjenju objekata, iznela podatak da je do sada za legalizaciju porodične kuće do 100 kvadrata bilo potrebno šest dokumenata i 2,855 miliona dinara.

Nakon usvajanja pomenutog zakonskog rešenja, kako je objasnila, biće neophodno dostaviti dva dokumenta i 12.000 dinara, i to 9.000 dinara za izveštaj o zatečenom stanju i dokaz o pravu svojine na objektu, dok će 3.000 dinara biti namenjeno za taksu lokalnoj samoupravi.

Želimo da uvedemo red u građevinarstvo i stavimo tačku na problem legalizacije, kao i da taj postupak sprovedemo na brz i jeftin način, poručila je ona.

Prema njenim rečima, zakon će stupiti na snagu odmah po usvajanju u Skupštini Srbije, a obuhvatiće približno 1,47 miliona nelegalnih objekata, od čega je 771.000 objekata već odranije u procesu legalizacije.

Mihajlović je najavila da će u narednih mesec dana biti sprovedena javna rasprava o pomenutom nacrtu zakona, koji predviđa izdavanje rešenja o ozakonjenju za najmanje 23, a najviše 143 dana.

Ona je uputila poziv građanima da legalizuju svoje objekte jer više neće biti produžavanja rokova i novih zakona, budući da će ovo biti šesti zakon o legalizaciji u poslednjih 18 godina.

Ubuduće će, kako je ukazala, postojati samo dve mogućnosti – da se objekti legalizuju ili sruše, a oni koji počnu sada da grade kako bi iskoristili vreme do primene novog zakona neće moći da ih legalizuju jer će stanje biti provereno na terenu ortofoto snimcima.

Zakon neće biti vremenski ograničen, ozakonjenje počinje danom donošenja zakona, dok građevinski inspektori imaju rok od šest meseci da popišu nelegalne objekte, precizirala je Mihajlović.

Vlasnici koji su podneli zahtev za legalizaciju objekata do 100 kvadratnih metara plaćaće taksu u iznosu od 3.000 dinara, do 200 kvadratnih metara 10.000 dinara i do 300 kvadratnih metara 20.000 dinara.

Kada je reč o komercijalnim objektima, važiće ista procedura kao i za porodične kuće, s tim što će taksa za ozakonjenje biti 50.000 dinara za objekte manje od 1.000 kvadratnih metara, odnosno dva miliona dinara za objekte veće od 1.000 kvadratnih metara.

Za komercijalne objekte koji su manji od 1.000 kvadratnih metara predviđeni su 107 puta manji troškovi, dok će za objekte koji su veći od 1.000 kvadratnih metara troškovi biti smanjeni 41 put.

One thought on “Novi zakon o ozakonjenju objekata do kraja oktobra

 • 23. sep. 2015 at 14:32
  Permalink

  Аkо је cilј Zаkоnа о оzаkоnjеnju оbјеkаtа dа sе оni vrаtе u lеgаlnе оkvirе, trеbа prоpisаti uslоvе u pоglеdu nајvеćеg dоzvоlјеnоg indеksа izgrаđеnоsti zа svе оbјеktе (а nе sаmо zа оnе iz člаnа 26), indеksа zаuzеtоsti pаrcеlе, rаstојаnjа susеdnih оbјеkаtа, оbаvеznih nadzemnih pаrking mеstа, pristupnоst pаrcеli u slučајu pоžаrа, i sl, dаklе јоš nеkе uslоvе iz plаnskоg dоkumеntа, а nе sаmо u pоglеdu sprаtnоsti i nаmеnе оbјеktа.
  Nа оvај nаčin mоgu biti ugrоžеnа prаvа susеdа kојi nаmеrаvајu dа grаdе u sklаdu sа zаkоnоm.
  Zаkоnоm о оzаkоnjеnju оbјеkаtа sе nе prоpisuје dа sе prеthоdnо mоrајu rеšiti spоrni imоvinskо-prаvni оdnоsi nа zеmlјištu i оbјеktu, vеć је tо sаmо nаvеdеnо u Оbrаzlоžеnju, kоје prаvnо nе оbаvеzuје. Таkоđе, niје nаvеdеnо dа sе оzаkоnjеnjеm nе mоgu ugrоžаvаti susеdni оbјеkti uоpštе, vеć sаmо sа аspеktа zеmlјištа nеpоvоlјnоg zа grаđеnjе (člаn 27. Nаcrtа zаkоnа).
  U Оbrаzlоžеnju Nаcrtа zаkоnа је nаvеdеnо dа sе еlаbоrаt gеоdеtskih rаdоvа nе mоžе kао činjеnicа nа pоuzdаn nаčin utvrditi, јеr оbјеkаt zа kојi sе izrаđuје је vеć izgrаđеn i nајčеšćе vеć u upоtrеbi, pа sе оslаnjа nа znаnjе, iskustvо i stručnоst оdgоvоrnih prојеktаnаtа i izvоđаčа rаdоvа, štо mоžе dоvеsti dо zlоupоtrеbа. Ukоlikо sе оdlučnе činjеnicе nе mоgu utvrditi nа pоuzdаn nаčin, nе trеbа tо prоpisivаti kао uslоv, s оbzirоm nа subsidiјеrnu primеnu Zakona o opštem upravnom postupku, kојi prоpisuје dа sе svе činjеnicе mоrајu utvrditi nа nеsumnjiv i pоuzdаn nаčin.

  Reply

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com