Otvoren most Mihajlo Pupin

Premijer Srbije Aleksandar Vučić i njegov kineski kolega Li Kećijang otvorili su danas most Mihajlo Pupin koji povezuje Zemun i Borču preko Dunava.

Tim povodom Ekonomske Vesti su napravile interju sa Radetom Obradovićem posebnim savetnikom u ministarstvu građevine.

Po čemu se most Mihajlo Pupin razlikuje od  mosta na Adi i mosta kod Beške?

„Ako se posmatra u građevinskom smislu, svaki od ovih mostova je drugačije konstrukcije, drugačiji je tip. I u tom smislu su oni specifični svaki na svoj način. Što se tiče ovog mosta koji se otvara danas, on je juče dobio dozvolu za probni rad, tako da nema nikakvih problema da bude u funkciji. Dužina ovog mosta je 1500 metara. Najduži raspon je 172 metra. On ima tri konstruktivne celine koje su različite u tom taktičkom smislu, na tri načina su i građene, svaka na svoj način. Ovaj glavni raspon je od prethodno napregnutog betona. Ono što su glavne karakteristike ovog mostu to je da je u njega je ugrađeno 235 miliona kilograma armiranog betona. Zajedno sa ovim mostovima ovaj most je samo deo ukupne te saobraćajnice o kojoj govorimo. Danas se otvara ukupno 235 hiljada kvadratnih metara asfaltiranih površina, u koje je ugrađeno milion kubnih metara peska. Visina glavnog nosača, na tom mestu je tačkasti profil, na mestu gde je najveće opterećenje je 10 metara“, rekao je Obradović.

Šta to znači u odnosu na ove druge mostove u čemu se on u odnosu na njih razlikuje?

„Pa, most na Adi je potpuno drugačiji konstruktivni sistem, zato što je taj pilon u sredin,i on ima neke zaseke pa je drugačija konstrukcija. Most kod Beške je opet drugačije građen u statičkom smislu se razlikuje, sve drugo je manje više uporedivo.“

Zašto je on brže završen nego ovi drugi mostovi?

„Pa nije to nikakva posebna metoda. Svaka od ovih metoda je drugačija i s jedne strane nisu uporedive, a s druge strane su uporedive. Zašto je mnogo brže završen? Zato što se sa mnogo više pažnje pristupilo realizaciji tog projekta, na potpuno drugačiji način je vođen taj projekat i to je neko normalno vreme za koje projekti te vrste mogu da se završavaju. Nosilac celog posla na ovom mostu je kineska firma, ali je sve saobraćajnice radila srpska firma Ratko Mitrović.“

Materijali koji su u most ugrađeni, jesu li naši ili kineski?

„Naši. Većina tih materijala koji su ugrađeni su naši materijali iz prostog razloga što su to sve materijali koji su vrlo teški i transport je vrlo skup. Niko neće na daljinu da transportuje šljunak, cement, pesak i metalne ograde, ništa od toga se ne isplati transportovati. Isplati se transportovati neku tehnologiju ili možda u visoko-gradnji parket i pločice, ali šljunak, cement i armatura koji su osnovni element za proizvodnju armiranog betona su užasno skupi za transport, tako da se to sve na licu mesta nabavlja.“

Od kad do kad je most građen i da li mi možemo da znamo koliko nas je koštao?

„Prilično teško je tačno definisati cenu mosta i to iz razloga što taj ugovor obuhvata most sa 22 kilometra pripadajućih saobraćajnica. I kad je sklapan ugovor sa firmom Si Er Bi Si, koja bukvalno rukovodi izgradnjom celog mosta, oni su vodili zajedno sa izgradnjom mosta istovremeno radove na celoj ovoj pripadajućoj saobraćajnici, tako da ceo taj projekat je 260 miliona dolara. Most plus saobraćajnice. Bilo je nekoliko aneksa, ali su samo dva aneksa imala nekakve finansijske elemente do sada. Ovaj poslednji oko 2 miliona dolara, tako da je sadašnja vrednost 262 miliona. Tu naravno nije ušla kompletna eksproprijacija nego se ona dodaje još malo preko toga. I tu naravno nisu ušli odštetni zahtevi o kojima će se pregovarati u narednom periodu. Na nekim deonicama su kasnili radovi zbog ne završene eksproprijacije, postoje odštetni zahtevi izvođača o kojima će se tek pregovarati. Završnu cenu mosta ćemo moći da kažemo tek kad sve bude završeno i izdefinisano.“

Neće koštati više pd 270 miliona dolara?

„Teško je to sada reći. Ali ja očekujem da to može biti ne značajno više od tih 260 miliona dolara koji su ugovoreni.“

Da li je most Mihajlo Pupin jeftiniji od mosta kod Beške i mosta na Adi?

„Prilično je komplikovano vršiti tu vrstu poređenja. Zato što je most na Adi tako projektovan i tako mu je izabrano mesto da ima ogromnu količinu onih pripadajućih saobraćajnica, odnosno svih onih tamo petlji. Kad se malo pažljivije pogleda most na Adi vidi se da one petlje, sa ove čukaričke strane, prevazilazi dimenzije samog mosta. Što se tiče mosta kod Beške on je potpuno izvan naseljenog mesta i on ima samo tu mostovsku konstrukciju, nikakve druge pristupne saobraćajnice, ništa drugo. Tako da što se toga tiče relativno ih je teško porediti. Oni što ja mogu da kažem to je da naravno most kod Beške ima još neka nerešena pitanja, pa nije još uvek do kraja poznato kolika je njegova konačna vrednost. Tek kad se završi ono što je sporno moći ćemo da razgovaramo koliko košta. Ali ono što ja mogu da kažem to je da svako prekoračenje roka, naročito ako je kriv investitor, sigurno utiče na cenu. Jer izvođač ima angažovanu mehanizaciju, radnike koji bilo da sede bilo da rade imaju nekakve troškove. I što je rok kraći, ako to ide ka nekoj optimalnoj dužini, to je sigurno povoljnije po investitore. Ja mogu da kažem da ova saobraćajnica sa 260 miliona dolara sa mostom od 1,5 kilometara sigurno je dobro izabran statički sistem, model mosta i sigurno je efikasno uporedivo sa nekim optimalnim rešenjima.“

Koliko je trajala izgradnja mosta Mihajlo Pupin?

„Početak izgradnje je bio 2012. godine, a završen je 2014, tako da je završen za manje od tri godine. Kompletan most sa svim pripadajućim saobraćajnicama. I u septembru sledeće godine se očekuje otvaranje ovoga što je preostalo. Tako da most od 1,5 kilometara i 22 kilometra saobraćajnica će praktično biti završeno za četiri godine.“

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com