Penzije se smanjuju do kraja 2017. godine

Penzije veće od 25.000 dinara biće smanjene počev od novembra ove godine, zaključno sa decembrom 2017. godine, znači u trajanju od tri godine, navodi se u Predlogu Zakona o načinu privremenog uredjenja isplate penzija. Smanjenje se odnosi na zatečene i buduće penzionere. Podvlači se da su iznosi penzija isplaćeni po tom zakonu konačni.

Umanjenje za penzije veće od 25.000 dinara i manje od 40.000 dinara izračunava se tako što se od iznosa penzije oduzme iznos koji se dobije množenjem koeficijenta 0,22 sa razlikom dobijenom umenjenjem penzije za 25.000 .

Umanjenje za penzije veće od 40.000 izračunava se tako što se od iznosa penzije oduzme zbir koji se dobije množenjem koeficijenta 0,22 sa 15.000 i množenjem koeficijenta 0,25 razlikom dobijenom kad se od iznosa penzije oduzme 40.000.

Povodom najava penzionerskih udriženja da će se zbog ove mere obratiti Ustavnom sudu, Vlada Srbije se detaljnije pozabavila ustavnom zasnovanošću mere smanjenja penzija delu penzionera, a da li će to biti dovoljno ubedljiva argumentacija i za penzionere i Ustavni sud – videćemo.

Tek, Vlada se poziva na član 97 tačka 8 Ustava Republike Srbije i svoje pravo da penzijsku materiju uredjuje. U svom opširnom obrazloženju Vlada se poziva na potrebu održanja ekonomske stabilnosti i socijalne zaštite gradjana, na princip socijalne pravde zasnovan, pored ostalog, i na principu solidarnosti i navodi da će privremeno smanjenje penzija za pojedine kategorije penzionera doneti uštede koje će se “usmeriti u pravcu pomoći onima koji krizu ne mogu samostalno da prevazidju bez solidarne pomoći države”.

U obrazloženju se takodje ističe da ostvarenje principa socijalne pravde i postojanje posebno važnog javnog interesa u posebno neredovnoj situaciji nameće potrebu interventnih mera države u odredjenim oblastima.

Vlada takodje podseća da se 45 odsto novca za finansiranje penzija obezbedjuje iz budžeta.

Transferi Republičkom fondu invalidsko-penzijskog osiguranja predloženim rebalansom budžeta Republike Srbije za 2014. godinu smanjeni su za 5,4 milijarde dinara.

Narodna skupština Republike Srbije , kako je najavljeno, u petak 24. oktobra razmatraće i rebalans budžeta za 2014. godinu i zakon o umanjenju penzija.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com