Povećan iznos problematičnih kredita

Na kraju juna ove godine iznos problematičnih kredita banaka u Srbiji iznosio je čak 424,3 milijarde dinara, saopštila je Narodna banka Srbije.

To je porast od 5,2 odsto u odnosu na kraj marta 2014. godine.

U ukupnom iznosu problematičnih kredita dominantno učešće imaju privredna i javna preduzeća – 61 odsto, dok građani učestvuju sa 15 odsto.

Najviše problematičnih kredita u privredi je dato prerađivačkoj industriji – 93 milijarde, a sledi sektor trogine sa 74 milijarde. Zanemarljivi nisu ni problematični krediti u građevinarstvu (43,9 milijardi), kao ni u obrazovanju i poslovanju nekretninama (25,8 milijardi). Poređenja radi, u poljoprivredi je problematičnim ocenjeno „tek“ 9 milijardi dinara kredita.

Kada su građani u pitanju najveši problematičnih kredita dato je za kupovinu stana – 25,1 milijarda dinara, potom „ostali“ krediti – 20,5 milijardi, gotovinski krediti – 20 milijardi, kreditne kartice – 5,4 milijardi, minus na tekućim računima – 4,1 milijarde i potrošački krediti – 3,5 milijarde.

Ipak, uverava Narodna banka Srbije, „sposobnost bankarskog sektora da apsorbuje potencijalne rizike po osnovu trenutnog nivoa problematičnih kredita je na izuzetno stabilnom nivou“.

Samo da nam se ne ponove Agrobanka, Privredna banka, Razvojna banka Vojvodine…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com