UBS: Nema fiksiranja kursa franka

Upravni odbor Udruženja banaka Srbije (UBS) saopštio je da je danas na sednici razmatrao situaciju u bankarskom sektoru Srbije, sa posebnim osvrtom na efekte jačanja švajcarskog franka, a predsednik UO UBS-a Goran Pitić je rekao da fiksiranja kursa franka neće biti.

„Konkretan dogovor banaka je da se klijenti obrate svojim bankama i da potraže rešenja koja već postoje u modelu iz 2013. godine i u novim modalitetima, u zavisnosti od svakog konkretnog problema koji klijent ima. Niti su pozicje svih klijenata iste, a ni pozicije banaka“, rekao je Pitić, a preneli su beogradski mediji.

Na sednici je ocenjeno da i ova situacija, iako nema odlike sistemskog problema, zahteva kontiuirano praćenje i analizu stanja na tržištu u cilјu ublažavanja posledica za sve učesnike, kao i radi očuvanja stabilnosti i osnovnih parametara funkcionisanja bankarskog i finansijskog sistema.

Upravni odbor UBS-a ističe da u traganju za rešenjima i u ovoj, kao i u bilo kojoj drugoj situaciji, a u cilјu očuvanja stabilnosti bankarskog sektora, moraju da budu poštovani sledeći principi: 1) jednak tretman svih klijenata na tržištu, 2) preuzimanje individualnog rizika i odgovornosti, kako klijenata tako i banaka. Udruženje banaka je i u prethodnim godinama, kada je dolazilo do otežanih uslova u plaćanju obaveza koje građani imaju, davalo preporuke svojim članicama (2011. na osnovu inicijative Ministarstva finansija iz 2013, uvažavajući preporuke Narodne banke), da klijentima omoguće konverziju kredita indeksiranih u CHF u EUR, period mirovanja od 2 godine, produženje roka otplate kredita kao i druge pogodnosti. Međutim, vrlo mali broj klijenata je iskoristio ove mogućnosti i olakšice u tom periodu.

UBS preporučuje klijentima koji imaju probleme u otplati svojih kredita da se obrate svojim bankama i iskoriste modele restrukturiranja i/ili konverzije, kao i ostale mogućnosti, kako bi se ublažile posledice naglog skoka kursa švajcarskog franka.

Istovremeno, UBS preporučuje svojim članicama da u traganju za najbolјim rešenjima, a u skladu sa svojim poslovnim politikama, minimiziraju troškove dogovorenih rešenja sa klijentima.

Nadležni stručni odbori u bankama i u Udruženju banaka nastaviće da kontinuirano prate i analiziraju situaciju na tržištu kako bi banke pravovremeno reagovale na promene u okruženju, zaključuje se u saopštenju.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com