Ova ministarstva su potrošila najviše novca na marketing

Savet za borbu protiv korupcije objavio je podatke o novcu koji su ministarstva utrošila po osnovu usluga marketinga, reklamiranja, oglašavanja, PR-uslugama, uslugama

Read more