The Lancet: Čak 81% dece fizički neaktivno

Slaba fizička aktivnost dece svetski je fenomen, nezavisan od životnog standarda zemlje, a devojčice u tom pogledu sve više zaostaju za dečacima u 142 od ukupno 146 analiziranih država. Fizički nedovoljno aktivno je 2016. godine bilo 81% učenika starih izmedju 11 i 17 godina: 77,6% dečaka i 84,7% devojčica.

Srbija nije obuhvaćena analizom, ali jeste grupno i pojedinačno 16 drugih centralno i istočnoevropskih država medju kojima su i naši susedi Albanija, Bugarska, Hrvatska, Madjarska, Severna Makedonija…

U tih 16 država prosečno su dečaci aktivniji od svetskog proseka za dečake, a devojčice su ispod svetskog proseka za devojčice. Tako da je jaz u fizičkoj aktivnosti izmedju dečaka i devojčica u ovih 16 država (9,7 procentnih poena) veći od svetskog proseka (7,1 procentni poen).

Pošto je utvrdjeno da postoji ozbiljna veza izmedju fizičke aktivnosti i zdravlja, Svetska zdravstvena organizacija je 2018. godine postavila za cilj da se sadašnji visok nivo fizičke neaktivnosti medju decom do 2030. godine smanji za 15%.

Ali, ako se trend uspostavljen izmedju 2001. i 2016. godine nastavi, zaključak je istraživanja koje je objavljuje ugledni medicinski časopis The Lancet, taj cilj sigurno neće biti ostvaren.

Raširenost fizičke neaktivnosti medju dečacima značajno je u tom razdoblju pala, sa 80,1% u 2001. godini na 77,6% u 2016, dok kod devojčica nije došlo do bitnog poboljšanja (sa 85,1% na 84,7%).

Jaz u fizičkoj aktivnosti izmedju dečaka i devojčica povećan je u tom razdoblju u 107 od 146 država.

Samo u četiri od analiziranih 146 država, devojčice su fizički aktivnije od dečaka: Tonga, Samoa, Avganistan i Zambija.

Istraživanje je obuhvatilo 1,6 miliona učenika.

Prema tom istraživanju, 2016. godine fizički je nedovoljno aktivno bilo više od 80% dečaka u 71 državi i više od 80% devojčica u 141 od ukupno 146 država.

Više od 85% dečaka bilo je fizički neaktivno u 20 država, a više od 85% devojčica fizički je nedovoljno bilo aktivno u 112 država.

Više od 90% dečaka bilo je fizički neaktivno u dve države, a više od 90% devojčica bilo je fizički neaktivno u 27 država.

Kako je već navedeno, životni standard ne igra u fizičkoj neaktivnosti dece veliku ulogu. U državama sa niskim dohocima, 2016. godine je fizički neaktivno bilo 84,9% dece, u državama sa nižim srednjim dohocima 79,3%, u državama sa višim srednjim dohocima 83,9%, a u državama sa visokim dohocima 79,4% dece.

Teritorijalno posmatrano, najneaktivnija su deca (i dečaci i devojčice) u pacifičkom delu Azije sa visokim dohocima – 89% odnosno 95,6%.

Problem nedovoljne fizičke aktivnosti medju dečacima najmanji je u visokodohodovnim zapadnim državama (72,1%), a medju devojčicama taj je problem najmanji u južnoj Aziji (77,5%).

Pojedinačno gledano, najneaktivniji su dečaci na Filipinima (92,8%) a devojčice i Južnoj Koreji (97,2%).

Najmanji problem s fizičkom aktivnošću dece na svetu, po ovom istraživanju, ima Bangladeš i prosečno (66,1%) i kod dečaka (63,2%) i kod devojčica (69,2%).

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com