Ministar rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Aleksandar Antić ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto ukazali su danas na to dvlade dveju zemalja stavljaju akcenat na čvrstu saradnju u oblasti energetike.

Na sastanku, koji je održan u Tapolki, istaknuto je da se to posebno odnosi na razvoj projekta zajedničkog gasnog interkonektora, koji je od strateškog značaja za razvoj obe zemlje.

Sagovornici su naveli da je u toku koordinacija aktivnosti koje će u svim scenarijima obezbediti snabdevanje gasom Srbije i Mađarske.

Antić je rekao da je za energetsku bezbednost našeg regiona ključna sigurnost snabdevanja gasom kao značajnog energenta, kako za građane, tako i za privredu.

On je naglasio da je to u vrhu naših prioriteta, ocenivši da ta pitanja nijedna zemlja ne može da rešava sama za sebe, već da ona moraju da se regulišu na nivou regiona, između suseda i na način koji će svima obezbediti energetsku sigurnost.

Mi smo, kao dve odgovorne vlade, ispitali čitav niz mogućnosti snabdevanja gasom i saglasili se o tome da u svim scenarijima imamo precizne modalitete o tome kako ćemo obezbediti neophodne količine, naveo je ministar.

Tokom susreta je naglašeno da izuzetni partnerski odnosi dveju državotvaraju širok spektar mogućnosti za saradnju, uz podsećanje na to da je u februaru 2018. godine potpisan Memorandum o razumevanju između EMS AD, MAVIR, EPEX SPOT, HUPX i SEEPEX, kojim su definisani osnovni principi saradnje u cilju korporativnog spajanja dveju berzi električne energije – srpskog SEEPEX-a i mađarskog HUPX-a.

Antić je izrazio nadu da će se berze električne energije Srbije i Mađarske do kraja godine ujediniti i stvoriti moćnu regionalnu berzu u interesu čitavog regiona.

Prema njegovim rečima, na taj način omogućio bi se jedinstveni nastup na tržištima električne energije u zemljama centralnoistočne i jugoistočne Evrope, povećala bi se i likvidnost dan-unapred tržišta, kao i rentabilnost i efikasnost poslovanja obeju kompanija.

To će rezultirati ne samo pozitivnim operativnim poslovanjem berzi dveju zemalja, već i daljim produbljivanjem političkih i ekonomskih odnosa sa Mađarskom i ubrzavanjem procesa integracije srpskog tržišta električne energije u jedinstveno tržište Evropske unije, istakao je Antić.

Sijarto je još jednom izrazio snažnu podršku Mađarske na putu Srbije ka EU, uz ocenu da je interes Unije da se regionu Zapadnog Balkana, a naročito Srbijipruži podrška u procesu evrointegracija.