Član 50 EU-Ustava: Rok za razvod od dve godine može se i produžiti

Član 50 Sporazuma o EU, kojim je utvrdjena procedura izlaska neke članice iz Evropske unije glasi:

eu

(1) Svaka država članica u skladu sa odredbama svoga ustava može da odluči da izadje iz Unije.

(2)Država članica, koja se na izlazak odluči, obaveštava o tome Evropski savet. Na osnovu direktiva Evropskog saveta dogovara Unija sa tom državom pojedinosti izlaska i zaključuje o tome sporazum, pri čemu se uzimaju u obzir budući odnosi te države sa Unijom. Sporazum se sačinjava u skladu sa članom 218, stav 3 Pravilnika o radu EU. Zaključuje ga Savet u ime Unije i usvaja kvalifikovanom većinom posle dobijene saglasnosti Evropskog parlamenta.

(3) EU ugovori nemaju primenu na odnosnu državu od dana stupanja na snagu Sporazuma o izlasku ili dve godine po obaveštenju iz stava 2, ali Evropski savet u saglasju sa odnosnom državom može taj rok produžiti.

(4) Zbog ciljeva iz stavova 2 i 3, ne prisustvuje član Evropskog saveta odnosno Saveta, koji predstavlja državu koja izlazi, na raspravama koje se tiču te članice odnosno na odgovarajućim odlučivanjima Evropskog saveta odnosno Saveta.

Kvalifikovana većina odredjuje se na osnovu člana 238 stav 3 pod b Pravilnika o radu EU.

(5) Država koja je izašla iz Unije i opet želi da postane član, mora podneti zahtev po proceduri iz člana 49.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com