Lufthanza: Obeštećenje oko 300 miliona evra

Konzorcijum osiguravajućih kuća, kod kojih je osigurana nemačka avio-kompanija Lufthanza, očekuje duge sudske postupke za obeštećenje zbog tragedije sa padom aviona loukostera te kompanije Džermanvingsa u francuskim Alpima, i ukupnu sumu troškova procenjuje na oko 300 miliona evra.

Prema informaciji nemačkog lista Handelsblat, ta će suma uključivati i štetu zbog gubitka aviona. Prema ranijim informacijama cena novog  aviona tipa A320 je 86 miliona evra.

Lufthansa je prema Sporazumu iz Montreala dužna da isplati po 143.000 evra za slučaj nasilne smrti putnika u avionu bez obzira ko je za tu smrt kriv. Ali srodnici žrtve, prema istom sporazumu, imaju pravo da dokazuju svaki štetu koja im je smrću srodnika prouzrokovana u neograničenom iznosu. Tako da osiguravajuće kuće računaju sa dugim sudjenjima i velikim sudskim troškovima.

Kompanija Lufthanza je odmah saopštila da će porodicama žrtava isplatiti po 50.000 evra nepovratne prve pomoći, mada je propisi obavezuju na isplatu sume od oko 20.000 evra po putnik

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com