Varufakis: Dajte nam još šest meseci

Dragi predsedniče Evrogrupe,

u poslednjih pet godina grčki narod je sproveo značajne napore u ekonomskim reformama. Nova Vlada je posvećena širem i dubljem reformskom procesu koji bi doveo do trajnog privrednog rasta, zapošljavanja, održivog stanja duga i finansijske stabilnosti, jačanja socijalne pravde i ublažavanja troškova društva u tekućoj krizi.

Grčka vlast je svesna činjenice da su procedure koje su prihvatile prošle vlasti prekinute nedavnim predsedničkim i opštim izborima i da su, kao rezultat toga, neki tehnički dogovori poništeni. Grčka vlast poštuje finansijske obaveze Grčke prema poveriocima i ima nameru da sarađuje sa partnerima kako bismo izbegli tehničke prepreke u vezi sa programom finansijske pomoći i štednje koji je, priznajemo, obavezujući kao i njegov finansijski i proceduralni sadržaj.

U ovom kontekstu, grčke vlasti sada ponovo podnose zahtev za produženje programa finansijske pomoći i štednje za šest meseci, za vreme tog perioda ćemo zajedno nastaviti, koristeći datu fleksibilnost u trenutnom aranžmanu, ka uspešnom završetku i reviziji predloga, koje će, sjedne strane, predložiti grčka vlada, a sa druge, institucije.

Razlozi za podnošenje zahteva šestomesečnog produženja programa su:

(a) Postizanje obostrano prihvatljivih finansijskih i administrativnih uslova implementacije, u saradnji sa institucijama, koji će stabilizovati grčku fiskalnu poziciju, postići odgovarajuće primarne fiskalne suficite, garantovati stabilnost duga i pomoći u postizanju fiskalnih ciljeva u 2015. godini uzimajući u obzir ternutnu ekonomsku situaciju.

(b) Osiguravanje, sarađujući tesno sa našim evropskim i međunarodnim partnerima, da se bilo koje nove mere u potpunosti finansiraju i uzdržavanje od jednostranih poteza koji bi ugrozili fiskalne ciljeve, ekonomski oporavak i finansijsku stabilnost.

(c) Omogućavanje Evropskoj centralnoj banci da ponovo uvede odricanje od odgovornosti u skladu sa svojim procedurama i propisima.

(d) Produžavanje dostupnosti EFSF obveznica koje su u vlasništvu HFSF-a za vreme trajanja programa finansijske pomoći i štednje.

(e) Otpočinjanje sa radom tehničkih timova na mogućem novom ugovoru za oporavak i rast koji su grčke vlasti predvidele između Grčke, Evrope i MMF-a, koji bi mogao da prati trenutni sporazum.

(f) Postizanje dogovora o nadzoru pod okriljem EU-a i ECB-a i, u istom duhu, sa MMF-om za vreme trajanja produženog programa finansijske pomoći i štednje.

(g) Održavanje razgovora o načinima sprovođenja odluke Evrogrupe iz novembra 2012. godine o mogućim daljim dužničkim merama i pomoći pri implementaciji nakon završetka produženog programa, kao deo propratnog ugovora.

Imajući na umu gore navedeno, grčka Vlada izražava svoju odlučnost da tesno sarađuje sa institucijama EU i sa MMF-om kako bi: (a) bila postignuta fiskalna i finansijska stabilnost i (b) bila data mogućnost grčkoj Vladi da uvede suštinske, dalekosežne reforme koje su potrebne kako bi se povratio životni standard miliona grčkih građana kroz održivi ekonomski rast, produktivno zapošljavanje i socijalnu koheziju.

Iskreno, Janis Varufakis ministar finansija Republike Grčke.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com