Na određeno: Klinički centar Srbije raspisao konkurs za 1.277 radnih mesta

Klinički centar Srbije raspisao je konkurs za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim odnosno skraćenim radnim vremenom zbog privremeno povećanog obima posla u trajanju do tri meseca.

Ukupno se traži 1.277 doktora, farmaceuta, tehničara, medicinskih sestara…

Zdravstvenih radnika sa visokom stručnom spremnom potrebno je 267, navodi se u konkursu, i to na pozicijama lekar specijalista anesteziologije sa reanimatologijom i intezivnom terapijom (80), lekar specijalsta pulmologije (45), lekar specijalista kardiologije (15), lekar specijalista endokrinologije (10), lekar specijalista nefrologije (9), lekar specijalista infektologije (12), lekar specijalista ginekologije i akušerstva (6), lekar specijalista opšte hirurgije (6), lekar specijalista urologije (2), lekar specijalista urgentne medicine (20), lekar specijalista vaskularne hirurgije (2), lekar specijalista kardiohirurgije (2), lekar specijalista ORL (2), lekar specijalista neurologije (2), lekar specijalista transfuziologije (4), lekar specijalista radiologije (14), lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije (7), lekar specijalista socijalne medicine (2) i lekar specijalista epidemiologije (3).

Uslovi za ove pozicije su najmanje završen Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

Traže se i diplomirani farmaceuti za farmaceutsku delatnost (5) i za poziciju medicinski biohemičar za laboratorijsku dijagnostiku (10).

Kada su u pitanju zdravstveni radnici sa višom/srednjom stručnom spremom, u konkursu Kliničkog centra Srbije navedeno je da se traži 1.010 izvršilaca, takođe na određeno vreme u trajanju do tri meseca:

  • 31 viših/strukovnih radioloških tehničara
  • 33 fizioterapeutska tehničara sa srednjom odnosno višom stručnom spremom
  • 60 laboratorijskih tehničara sa srednjom odnosno višom stručnom
  • 3 nutricioniste-dijetetičara sa srednjom odnosno višom stručnom spremom
  • 5 farmaceutskih tehničara sa srednjom stručnom spremom
  • 878 medicisnkih sestara/tehničara opšteg smera sa srednjom stručnom spremom

Za prijavu na ovaj konkurs potrebno je priložiti kratku poslovnu biografiju (sa kontakt podacima), overenu fotokopiju diplome o završenoj školi sa kojoj kandidat konkuriše, fotokopije svedočanstva od 1. do 4. razreda (za kandidate sa IV stepenom stručne spreme), overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom stažu ukoliko kandidat ima radnog staža (listing iz PIO fonda, kopija radne knjižice i drugo) i uverenje o državljanstvu.

Rok za podnošenje prijava ističe osmog dana od dana objavljivanja konkursa na internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministrastva zdravlja RS.

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com