Koliko plata duguju zaposlenima poslodavci u Srbiji?

Koliko poslodavaca i koliki iznos plata duguje zaposlenima u Srbiji, taj podatak nema Republički zavod za statistiku, a nema ni Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku.

Prosečna bruto i neto plata izračunava se u Republičkom zavodu za statistiku na osnovu obračunate, a ne na osnovu isplaćene plate, kako je slučaj i drugde.

Ali, na primer, Federalna agencija za statistiku Rusije uz podatak o prosečnoj neto obračunatoj plati, svakog meseca objavljuje i podatke o iznosu plata koje zaposlenima nisu isplaćene, a trebalo je da budu. A 1. decembra 2019. godine 43.144 zaposlena u 414 pravnih lica (preduzetnici nisu obuhvaćeni) potraživalo je na ime zaradjenih, a neisplaćenih plata iz 2019. i ranijih godina 2,9 milijardi rubalja odnosno 42,3 miliona evra.

Prema našim propisima zaposleni najdalje do poslednjeg dana tekućeg meseca treba da dobije platu za prethodni mesec u visini koja je u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Sem plate, poslodavac je zaposlenom dužan da dostavi obračun zarade.

Kako je Ekonomskim Vestima rečeno u Ministarstvu za rad, poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi obračun izrade i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade.

Sem obračuna zarade, poslodavac je za mesec za koji nije isplatio zaradu, dužan zaposlenom da dostavi i pisano obaveštenje o razlozima zbog kojih nije izvršena isplata zarade.

I obračun zarade i obaveštenje o razlozima zbog kojih nije isplaćena, poslodavac je dužan zaposlenom da dostavi do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.

Poslodavac, koji svojim zaposlenim ne dostavlja obračun zarada ili pismeno obaveštenje o razlozima zbog kojih nije isplatio platu, čini kažnjivo delo.

„Za poslodavca, koji nije isplatio zaradu, naknadu zarade ili druga primanja, ili koji nije zaposlenom dostavio obračun zarade, odredbom člana 273 stav 2,3 i 4 Zakona o radu, propisana je novčana kazna od 800.000 do 2.000.000 dinara za poslodavca sa svojstvom pravnog lica i od 50.000 do 150.000 za odgovorno lice u pravnom licu, a ukoliko je u pitanju preduzetnik, zaprećena kazna iznosi 300.000 do 500.000“, navodi se u odgovoru Ministarstva za rad Ekonomskim Vestima.

Obračun zarade je veoma važan dokument za zaposlenog, naročito u slučaju kad poslodavac ne isplaćuje platu, a posebno kad to ne čini u dužem vremenskom periodu.

Obračun zarade, naime, u skladu sa zakonom, predstavlja IZVRŠNU ISPRAVU.

„Da bi zaposleni naplatio neisplaćenu zaradu, na osnovu obračuna zarade koji mu je poslodavac dostavio, sa obaveštenje da isplata zarade nije izvršena i razlozima zbog kojih nije izvršena, neophodno je da nadležnom osnovnom sudu preda obračun zarade s predlogom za izvršenje”, navode u Ministarstvu za rad.

„Potom osnovni sud donosi rešenje o izvršenju, na osnovu koga Narodna banka Srbije nalaže prenos sredstava sa računa poslodavca na račun zaposlenog“, zaključuju u Ministarstvu za rad.

Ukoliko poslodavac zaposlenom nije dostavio obračun neisplaćene zarade odnosno naknade zarade, zaposleni se može zahtevom obratiti inspekciji rada (telefon: 0800300307),koja će izvršiti inspekcijski nadzor kod poslodavca i na osnovu utvrdjenog činjeničnog stanja naložiti poslodavcu da zaposlenom dostavi obračun zarade.

Prema podacima Ministarstva za rad, Inspekcija rada je u 2019. godini donela 3.135 rešenja i naloga na zapisnike zbog neisplaćenih zarada, naknada zarada i drugih primanja i zbog nedostavljanja obračuna zarada.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com