Centralna banka Bangladeša ima oko 28 milijardi deviznih rezervi.