U Hrvatskoj uvedena obavezna penzija za sve

I gradjani Hrvatske, koji nemaju propisanih 15 godina radnog staža, od danas će moći da podnesu zahtev za penziju.

Uvedena je nacionalna penzija od 800 kuna mesečno.

Pravo na ovu penziju imaju državljani Republike Hrvatske, koji su navršili 65 godina života i imaju prebivalište na teritoriji Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina neposredno pre podnošenja zahteva za ovu naknadu.

Podnosilac zahteva ne može biti osoba, koja je već korisnik prava na penziju u Hrvatskoj ili nekoj drugoj državi ili osoba, koja je korisnik minimalne naknade prema propisima o socijalnoj zaštiti. Osoba se može penzije i socijalne naknade odreći.

Podnosilac naknade ne može biti osoba ukoliko ona i članovi domaćinstva imaju prihod po članu veći od propisanog iznosa novouvedene penzije.

Zahtev ne može podneti ni osoba, koja ima zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju.

Zakonom utvrdjeni iznos ove penzije od 800 kuna uskladjuje se jednom godišnje s indeksom potrošačkih cena ukoliko je taj indeks iznad nule.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com