Za uznemiravanje dužnika drastična kazna

U Rusiji je donet zakon koji zabranjuje da se fizička lica, koja kasne sa vraćanjem svojih dugova, opominju u ličnom kontaktu, poštom ili telefonom!

rublje

„Zakon o zaštiti fizičkih lica pri obavljanju delatnosti vezanih za kašnjenje u vraćanju duga“, predviđa da se dužnicima koji kasne sa vraćanjem duga mogu obraćati samo organizacije za naplatu duga koje su ubeležene u državni registar.

Obični ljudi koji su poznanicima ili prijateljima pozajmili sumu veću od 50.000 rubalja rizikuju veliku kaznu, ako svoje dužnike na dug podsećaju recimo telefonom. Kazna može iznositi od 50.000 do 500.000 rubalja.

Znači, dug veći od 50.000 rubalja može se naplaćivati samo preko za to registrovanih profesionalnih organizacija. One su dosad mogle beskonačno da telefoniraju dužnicima i da ih opominju. Od 2017. godine, kada ovaj zakon stupa na snagu, mogu ih zvati samo dvaput nedeljno.

Prema sadašnjem zakonu u Rusiji, zbog kašnjenja u vraćanju duga većeg od 10.000 rubalja, građani su mogli da se obrate sudu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com