Kasni gradnja deonice Smokovac – Mateševo na putu Bar – Boljare

Ministar saobraćaja i pomorstva u Vladi Crne Gore Osman Nurković rekao je danas da je deonica Smokovac – Mateševo na auto-putu Bar – Boljare završena 90 odsto iako je rok za okončanje gradnje istekao.

Još ostaje da se završe radovi na delu elektro-mašinskih instalacija, radovi na asfaltiranju, postavljanju saobraćajne signalizacije i opreme puta i drugi završni radovi.

Kako prenosi RTCG, Nurković je rekao da izvođač radova kineska firma CRBC mora da nastavi ispunjenje svih ugovornih obaveza, a investitor zadržava pravo da naplati ugovorenu kaznu počev od 1. oktobra, kad je rok za okončanje radova istekao.

Ukoliko izvođač radova CRBC dokaže da je do kašnjenja došlo zbog više sile, naime epidemije Covid-19, kazna neće biti naplaćena.

Nadležni inženjer treba, po ugovorom utvrdjenoj proceduri, da utvrdi da li je opravdan produžetak radova, a na osnovu potraživanja izvođača kompletiranih i dostavljenih inženjeru do 30. septembra ili za koja je izvođač izdao obaveštenje o nameri potraživanja do 30. septembra.

„Ukoliko inženjer utvrdi da je potraživanje izvođača povodom dogadjaja više sile opravdano i da će zbog toga biti produžen rok za završetak, zaključiće se aneks Ugovora sa novoutvrdjenim rokom“, rekao je ministar Nurković pri obilasku radova na auto-putu Bar – Boljare.

Gradnja autoputa Bar – Boljare, kao deo Koridora 11, počela je zvanično 11.maja 2015.godine Ceo autoput je dug 169,2 kilometra,planirana su 42 tunela i 92 mosta i vijadukta.

Planirano je da gradnja bude realizovana etapno : Prva faza je deonica Smokovac – Mateševo duga 41 km, sa 32 tunela i 45 mostova i vijadukta. Druga faza je deonica Mateševo – Andrijevica i obilaznica oko Podgorice na potezu Smokovac – Taloši – Farmaci. Treća faza je Andrijevica – Boljare, a Četvrta faza Podgorica – Djurmani.

Ugovorena cena deonice Smokovac – Boljare je 809 577 356,14 evra. Od toga je kredit kineske EXIM banke 688,16 miliona evra na rok od 20 godina, s grejs periodom od 6 godina i kamatom od 2%.Iznos od 121,44 miliona evra učešće je države Crne Gore.

Dosad je ugovorena cena aneksima ugovora povećana za 58,406 miliona evra.

Studija izvodljivosti je pokazala da će se uložena sredstva na ovoj deonici puta Crnoj Gori vratiti za 17 godina od perioda gradnje odnosno za 13 godina od početka eksploatacije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com