Arsić: Rebalans nema značaja, čekamo budžet za 2015.

U intervjuu za Ekonomske Vesti profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Milojko Arsić izjavio je da će se pravi karakter fiskalne politike videti u budžetu za sledeću godinu, jer je ova skoro već prošla.

„Nije se moglo mnogo očekivati od rebalansa jer je do kraja godine ostalo dva meseca. Pravi karakter fiskalne politike može da se oceni prema onome što će se planirati za narednu godinu. Ova godina je gotovo prošla“, rekao je Arsić.

Kako ocenjujete to što je Vlada povećala subvencije za privredu i turizam, a za gotovo milijardu smanjila za poljoprivredu?

„Ne znam detalje, izgleda da se delimično radi o nekim dugovima, ali generalno subvencije koje daje Srbija su dosta velike, duplo veće nego što bi trebale da budu. To je jedna od oblasti gde treba u naredne dve, tri godine da se naprave najveće uštede. Potrebno je neke subvencije napustiti, neke znatno smanjiti. Subvencije ne bi smele da rastu u državi kao što je Srbija. Poseban problem je to što mi nemamo transparentne javne finansije. Ni kada se usvaja budžet, ni kada se podnosi izveštaj o njegovom izvršenju, u rashode nisu uključeni svi rashodi. Znači kad se kaže deficit će biti 225 milijardi stvarno će biti 300. Postoje značajni rashodi koji nisu u redovnom izveštavanju o vođenju budžeta i trebalo bi to da se uradi što pre. Trebalo bi svakog meseca da se objavljuju podaci o prihodima, rashodima i deficitu, da se uključe svi rashodi da deficit bude onoliko koliko stvarno iznosi. To je sistemski problem, on je i ranije postojao a sada je sve veći i veći, zato što je sve više takvih izdataka koji su, kako se to kolokvijalno kaže, ispod crte.“

Vlada je donela zakon o smanjenju penzija u kome se navodi da će penzije biti smanjene do decembra 2017. godine. Kako tumačite taj rok?

„Verovatno je to stvar procene Vlade da će do tad privreda da se oporavi, pa da će nakon toga moći da se povećaju penzije. Mislim da je taj rok određen da bi ljudi lakše prihvatili ovo smanjenje kao privremeno. Bolje bi bilo da nije postavljan taj rok, pa da se tada vidi da li postoji mogućnost da se penzije povećaju ili ne. Prosto nije sigurno da će tada moći da se povećaju.“

U zakonu o smanjenju penzija Vlada se uglavnom poziva na potrebu ostvarenja socijalne pravde, a u budžetu je smanjen iznos za dečiju zaštitu i socijalnu zaštitu a povećan za robe i usluge?

„Nemam tu strukturu, ne znam šta se tačno povećava, tako da ne bi mogao da komentarišem. Šta su robe i usluge, da nije nešto oko poplava uključeno u to. Načelno, to bi moglo da se osporava, ali nisam siguran o čemu se to radi. Ne bi smeo da se zalećem, a da ne znam gde i šta se smanjuje. Čuo sam više puta da se nivo socijalne pomoći neće smanjivati, nije mi baš jasno o čemu se tu radi. Morao bi da imam dodatne informacije da bi mogao da komentarišem.“

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com