Bez većih promena na vodostajima u Srbiji

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je vodostaj Zapadne Morave u opadanju, kao i da se zbog prekida putnog pravca Čačak–Guča koristi alternativni pravac preko mesta Grab.

poplave

U saopštenju se navodi da nema prekida u snabdevanju električnom energijom i vodosnabdevanju.

Dotok vode na brani u Ovčar Banji, u ponoć, iznosio je približno 110 metara kubnih u sekundi, a na brani u Međuvršju oko 160 metara kubnih u sekundi.

U opštini Gornji Milanovac, snabdevanje vodom i električnom energijom je uredno. Lokalni putevi su prohodni, ali ima oštećenja od bujičnih poplava.

Reka Bjelica je u svom koritu, a na mernom mestu Kratovska stena beleži se i tendencija opadanja, pri čemu pritoke te reke takođe imaju tendenciju opadanja vodostaja.

Voda se povukla u Mesnoj zajednici Đerać.

Ugroženi su putni pravci Kratovska stena–Lučani–Guča, koji su povremeno u prekidu zbog prepumpavanja vode iz Dljina, dok je put Čačak–Guča, preko Zeoka, zatvoren za saobraćaj do daljeg zbog klizišta na putu.

Evidentiraju se klizišta i odroni na putevima, a saobraćaj se odvija otežano na ugroženim deonicama. Pruža se pomoć privrednim društvima i domaćinstvima na čišćenju poplavljenog prostora.

Formirane su komisije za procenu štete na objektima, poljoprivredi, infrastrukturi i privrednim subjektima.

Na teritoriji Kruševca, pod vodom se nalazi više od 75 hektara poljoprivrednog zemljišta (u atarima sela Koševi, Bela Voda, Kukljin, Jasika, Šanac, Makrešane, Čitluk).

Ugrožena su dva objekta – splav u Jasici i ekonomski objekat u Koševima.

Angažovana su privatna preduzeća na teritoriji Kruševca na saniranju kanala u selu Koševi i selu Ljubava, kao i na prevoženju kamena i peska za ojačavanje bedema u Kukljinu.

Registrovano je klizište u selu Ribare. U Kukljinu se radi na ojačavanju obale mehanizacijom iznad i ispod skele. Preduzeće ”Kruševac put” obavlja čišćenje potoka Bunarac u Dedini, a angažovano je ljudstvo i mehanizacija.

Voda se povlači sa poplavljenog poljoprivrednog zemljišta. Po proceni Komisije za štete u poljoprivredi, na teritoriji opštine Trstenik poplavljeno je više od 790 hektara obradivog zemljišta i približno 390 hektara neobradivog zemljišta.

Klizište koje je evidentirano prethodnog dana u selu Gornji Dubič za sada ne ugrožava stambene objekte i putnu infrastrukturu. Zbog plavljenja izvorišta i motora za vodu, meštani sela Bogdanje snabdevaju se vodom za piće iz cisterni.

U opštini Ćićevac ugrožena su 23 objekta, a poplavljeno je više od 100 hektara poljoprivrednog zemljišta (Mrzenica, grad Stalać).

Trenutno je pod vodom više od 30 hektara poljoprivrednog zemljišta u Bošnjanu i Maskaru, u opštini Varvarin.

U mestu Obrež su i dalje u toku radovi na izradi obaloutvrde na levoj obali Velike Morave, iskopu kanala i propusta i nasipanju poljskih puteva radi podizanja njihove visine kako bi se sprečilo prelivanje vode i plavljenje naselja. Radovi se izvode i u Gornjem Katunu.

Vodostaj na Zapadnoj i Velikoj Moravi je u blagom porastu.

U Paraćinu, u atarima sela Raševica, Trešnjevica i Sinji Vir, po vodom je između 250 i 300 hektara obradive površine.

U Jagodini, u ataru sela Mali Popović, Glogovac, Duboka, Rajkinac i Kočino Selo, više od 300 hektara obradive površine je pod vodom, dok je u Svilajncu, u atarima sela Vojska, Radošin, Gložane, Crkvenac i Kušiljevo, voda prekrila približno 1.000 hektara obradive površine.

U opštini Kraljevo je poplavljeno više od 360 domaćinstava, kao i približno 1.500 hektara poljoprivrednih površina.

Osposobljen je jedan putni pravac u mestu Polumir, a drugi u istom mestu, ka selu Cerje, u dužini od oko pet kilometara, još je oštećen i radi se na njegovoj sanaciji.

Lokalni putevi na teritoriji mesnih zajednica Adrani, Grdica, Oplanići, Sirča, Šumarice, Obrva, Mrsać, Gokčanica, Ušće i Studenica su delom poplavljeni, a zabeležena je i pojava odrona.

Lokalni putevi na teritoriji mesnih zajednica Bare i Lozno su oštećeni usled bujičnih voda. Poplavljen je lokalni put koji povezuje selo Oplanići preko reke Zapadne Morave.

Evidentirano je šest klizišta u selu Bojanići, opština Ušće, koja su se pojavila u blizini porodičnih kuća. U prekidu je lokalni seoski put u selu Plana, Mesna zajednica Bare, zbog pojave klizišta.

Na putnom pravcu Oplanići–Adrani, kod Kraljeva, uz Dinićki potok došlo je do klizišta.

U Mataruškoj Banji, kod „Energete“, klizište je zatvorilo kanal. U mestu Bogutovac, zaseok Omar, kod Kraljeva, pojavilo se klizište na lokalnom seoskom putu u dužini većoj od 10 metara.

Ekipa Zavoda za javno zdravlje utvrdila je da voda u lokalnom vodovodu u selu Roćevići, kojom se snabdeva osnovna škola i zdravstvena ambulanta, nije hemijski ispravna, ali da se može koristiti kao tehnička.

U opštini Raška, ugroženi su objekti 67 domaćinstava, poplavljeno je 320 hektara poljoprivrednog zemljišta, a ugroženo je 18 putnih pravaca.

U prekidu je put u mestu Ugljarevu, opština Vrnjačka Banja, zbog oštećenja na prilaznom delu kod mosta na reci Zapadna Morava. Poplavljeno je 950 hektara oranica uz reku.

Na teritoriji opštine Novi Pazar, evidentirano je 14 klizišta i 19 odrona, a srušena su i tri pešačka mosta. Nema prekida u snabdevanju električnom energijom. Druga visinska zona je bez vode zbog smanjenog kapaciteta prerade sirove vode koja na filter dolazi veoma zamućena, a danas su angažovane cisterne sa vodom za piće.

U opštini Sjenica, snega i dalje ima na nadmorskim visinama iznad 1.200 metara. I dalje najveći problem predstavlja elektrosnabdevanje. Bez struje je 390 domaćinstava, odnosno 1.170 stanovnika.

Pojavilo se klizište u Mesnoj zajednici Mojstir, Mesnoj zajednici Crkvine, selu Žuče u Mesnoj zajednici Ribariće, u opštini Tutin, gde je došlo do potpunog zatvaranja puta.

Bez električne energije je ostalo više od 100 domaćinstava na teritoriji opštine Tutin. Voda iz gradskog vodovoda i dalje nije ispravna za piće.

Zbog prekida na dalekovodima na području Mesne zajednice Jasenovo, opština Nova Varoš, struju nema približno 50 potrošača, dok je na području MZ Božetići isključena jedna trafo-stanica, tako da je bez električne energije približno 30 potrošača i više od 300 potrošača koji su priključeni na niskonaponsku mrežu.

Zbog prekida na dalekovodima, električnu energiju nema 92 potrošača u selu Aljinoviće, opština Prijepolje, i više od 100 potrošača na raznim lokacijama, a koji su priključeni na niskonaponsku mrežu.

Đetinja se povukla u korito. Na teritoriji Užica evidentirano je 24 klizišta i 12 lokalnih putnih pravaca je u prekidu.

U MZ Stapari, u zaseoku Trnava–Jevtići, u prekidu je put od železničke stanice prema Trnavi, pri čemu je više od 10 kuća odsečeno i nemaju alternativni prilaz. Angažovana je mehanizacija na kritičnim mestima na vodotokovima drugog reda i saobraćajnicama.

Na teritoriji opštine Bajina Bašta, poplavljeno je 100 hektara poljoprivrednog zemljišta, srušeno pet mostova, a evidentirano 50 klizišta.

Prekid u snabdevanju električnom energijom ima 283 potrošača u Mesnoj zajednici Jakalj, i to zbog pada dalekovoda.

Vodostaj Drine je u manjem porastu.

U opštini Arilje, reke Rzav i Moravica su u koritima, nema izlivanja, a aktivno se prati nivo reka i stanje na mostovima na Rzavu i Moravici, pri čemu se povremeno uključuju mašine da čiste nanose na mostovima.

Usled prelivanja vode Zapadne Morave, u prekidu je deonica puta Požega–Pilatovići–Prijanovići, u mestu Prijanovići, preko kolovoza. U tom delu Požege poplavljeno je više od 150 hektara zemljišta u mesnim zajednicama Pilatovići, Prijanovići, Tučkovo i Gugalj.

Reka Đetinja i Skrapež su u svom koritu. Prema izveštajima sa terena, za sada nema ugroženih stambenih objekata.

U selu Misača, u opštini Aranđelovac, usled potapanja propusta oštećen je put. Naložene su intervencije kako bi se obezbedio prolaz do nekoliko kuća kojima je zbog oštećenja puta nemoguće prići.

U Progoreocima aktiviralo se postojeće klizište, a u selu Vukosavci, zaseok Mitići, pojavilo se klizište, gde je jedan stub dalekovoda ugrožen.

U opština Rača je stanje stabilno, a vodostaj je u granicama.

Svi vodotokovi na teritoriji opštine Ljig su u opadanju. Nema izlivanja vode.

Preduzete su mere na čišćenju kritičnog mesta na reci Ub, mikrolokacija kod ulivnog mesta na potoku Provalije. U selima Zvizdar, Takovo i Sovljak površinske vode su dovele do porasta nivoa vode u bunarima. Voda nije za piće, a stanovnici se snabdevaju flaširanom vodom, koju zasad sami nabavljaju.

Trenutno stanje u opštini Ljig je normalizovano, a nivo vodostaja u vodotokovima je u opadanju. Nivo reke Ljig je u stagnaciji.

U toku prethodne noći, vodostaj na vodama prvog i drugog reda u opštini Osečina nije se značajno menjao, dok jutros postoji tendencija blagog pada nivoa Jadra kroz uređeni deo varošice Osečine. Situacija je stabilna.

Vodostaji reka Save i Drine su u stagnaciji. Svi vodotoci drugog reda su u svojim koritima i za sada nema opasnosti od poplava. Trenutno nema ugroženog stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, stambenih objekata kao i objekata stočnog fonda.

Tokom noći je došlo do izlivanja reke Jadar u nebranjenom delu u mestu Bradić u Loznici, pri čemu je poplavljeno više od 10 hektara oranica.

Reka Korenita se izlila na nebranjenom delu u mestu Donje Nedeljice i poplavila više od 20 hektara oranica.

Reka Grnčarica se izlila u nebranjenom delu u mestu Donja Grnčara i poplavila više od dva hektara oranica. Sve ostale reke na teritoriji Loznice su u koritu i ne preti opasnost od izlivanja.

Na teritoriji opštine Bogatić, reka Drina je u stagnaciji.

Usled povećanog vodostaja reke Južne Morave, došlo je do izlivanja reke Toplice na delu prema naselju Šarlinac opštine Doljevac. Voda se razlila na površini većoj od 40 hektara poljoprivrednog zemljišta. Stanovništvo i domaćinstva na navedenoj lokaciji nisu ugroženi.

Izvršen je obilazak Crnog Timoka u Mesnoj zajednici Šarbanovac, u opštini Bor, i utvrđeno je da trenutno nema opasnosti od izlivanja.

Juče u 12.30 časova održan je sastanak sa predstavnicima Zaječarskog upravnog okruga i grada Zaječara u vezi sa preventivnim radovima na Crnom i Belom Timoku.

Na Smederevskom putu, u Grockoj, primećen je odron koji nije izašao na put i ne ugrožava saobraćaj, što je prijavljeno nadležnima za održavanje da bi pratili situaciju i u slučaju potrebe da se putni pravac obezbedi.

Prema informaciji dobijenoj od Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, na teritoriji opštine Kosovska Kamenica, trenutno je najkritičnije u mestu Ranilug, gde je ugroženo šest kuća.

Trenutno se brane nasipima od džakova, a po pozivu angažuje se mehanizacija, traktori sa kašikama i bageri.

Drugi prioritet je praćenje reka Lab i Sitnica kod Prilužja i Plemetine. Uočen je rast nivoa vode, postavljeni su džakovi, utvrđuje se obala.

Takođe, prati se i gornji deo toka Binačke Morave oko Donje Budrige, pri čemu su u opasnosti putevi, ali naselja trenutno nisu.

Reka Ibar je u blagom porastu, a zbog povremenih ispusta hidrocentrale poplavljeno je priobalje. U selu Grabovac biće probijen seoski put kako bi voda iz Ibra oticala, a sve u cilju sprečavanja poplava.

Aktivno se sprovode preventivne mere i obilazi teren i na teritoriji Zaječara, Niša, Pirota, Beograda, Novog Sada i Vranja.

Na predlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Vlada Srbije je 10. marta proglasila vanrednu situaciju na teritoriji čitave Republike.

Pripadnici Sektora za vanredne situacije su do sada izvršili evakuaciju 171 osobe, dodaje se u saopštenju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com