Gazduje li država imovinom penzionera s dužnom pažnjom?

Sad nema nikakve sumnje da će penzioneri najavljeno pospremanje finansija države platiti više nego aktuelni državni službenici. Takav razvoj dogadjaja je, bez obzira na obećanja naivnim radovanja, i logičan s obzirom da su penzioneri , po prirodi stvari, isključeni iz odlučivanja izvršnih vlasti, a državni službenici je kontrolišu.

Vlada Srbije je i inače bila dužna malo uverljivijih objašnjenja za ovakav rebalansni rasplet, ali posebno je dužna razjašnjenja o stanju i ažurnosti Fonda za invalidsko-penzijsko osiguranje kao i razjašnjenja o obimu imovine tog fonda i načinu gazdovanja njome. Tim pre što postoje uverljive indicije o spremnosti države da posle penzijske kase, o čijem punjenju baš nije domaćinski brinula, nasrne na nepokretnu imovinu Fonda za invalidsko-penzijsko osiguranje, o kojoj takodje nije domaćinski brinula.

Naime, tadašnja Vlada Srbije je 2007. godine pokušala da pripremi prodaju specijalnih bolnica i rehabilitacionih centara po banjama Srbije, ali je u tome sprečio Fond invalidsko-penzijskog osiguranja serijom tužbi za utvrdjivanje vlasništva. Danas vladajuće stranke nesumnjivo kontrolišu i ovu instituciju i ,ne bi trebalo da bude veliko iznenadjenje, ako njihova obnovljena ambicija da privatizuju banje na koje vlasničko pravo polaže Fond, ovoga puta bude i ostvarena. Ministarstvo zdravlja je već objavilo svoje pretenzije.

Posao privatizacije banja , mada na samom početku, dat je u nadležnost Agenciji za privatizaciju, koja se u dosadašnjim privatizacijama nije baš istakla velikom sposobnošću.

Javni poziv za upućivanje pisama zainteresovanosti objavljen je za 13 specijalnih bolnica i rehabilitacionih cenatra u banjama iako sama Agencija navodi da su 8 od tih banja (Ribarska, Bujanovac, Niška banja, Merkur Vrnjačka Banja, Gejzir Sijerinska banja, Soko Banja, Čigota na Zlatiboru, Vranjska Banja) predmet sudskog spora koji je u toku. Prema podacima koji se nude potencijalnim kupcima povodom još tri banje (Banja Koviljača, Zlatar Nova Varoš, Kuršumlijska Banja) završen je sudski postupak i „nepokretna imovina je dodeljena Fondu PIO“. Prema podacima Ekonomskih Vesti sudski postupak je u korist Fonda završen u šest slučajeva, pored onih koje navodi Agencija Fondu pripadaju i Čigota, Zdravljak u Soko Banji, Merkur u Vrnjačkoj Banji. Mada su Ekonomske Vesti tražile od Agencije se nije mogao dobiti podatak kad su podaci koji se nude potencijalnim kupcima poslednji put ažurirani.

Mada je poznato da su neke od tih banja u žalosnom stanju, Kuršumlijska recimo sigurno ne radi, od Agencije se nije mogao dobiti podatak koliko specijalnih bolnica trenutno radi. Banje su ukupno ove godine zbog vremenskih prilika imale pad broja gostiju iznad proseka za ukupan turizam Republike, a na čelu gubitnika su, prema statističkim podacima, dve banje sa spiska Fonda PIO – u Mataruškoj Banji je, ne samo zbog vremena, broj gostiju smanjen za 38,1 odsto a u Banji Koviljači za 30,6 odsto.

Pošto Agencija u svom pozivu potencijalnim kupcima naglašava da je u okončanim sudskim sporovima Fondu pripala nepokretna imovina, nije jasno u kakvom će odnosu biti funkcija te imovine prema nesumnjivom javnom vlasništvu nad banjskim izvorima, na čemu Agencija posebno insistira. Može li se u toku ovog postupka privatizacije dogoditi da država da na korišćenje banjske izvore kupcu koji neće biti zainteresovan za imovinu Fonda i kakvo će i da li će uopšte Fondu u tom slučaju pripadati neko obeštećenje?

S obzirom na postojanje više nego komotne vladajuće većine nije upitno prozivati, ali je možda korisno opominjati Vladu na neprihvatljivost još jednog dobro neobrazloženog razvlašćivanja penzionera.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com