Ko u Bermudskom trouglu: NBS, banke i Poverenik

Odgovor na pitanje „Ko je u pravu?“ u slučaju Narodne banke Srbije, banaka i Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti, a u vezi sa slučajem obustave obrade pojedinih podataka o ličnosti, verovatno se nalazi u Bermudskom trouglu. Barem se takav utisak stiče iz saopštenja sve tri strane.

NBS

Tako je danas Narodna banka Srbije poručila da tvrdnje da bi NBS mogla da primeni sankcije prema bankama koje postpupe prema nalogu Poverenika i obustave obradu pojedinih podataka o ličnosti „nisu tačne, niti zasnovane na informacijama dobijenim od predstavnika Narodne banke Srbije“.

„Narodna banka Srbije ističe i da njeni predstavnici nisu pozvani, niti su učestvovali na današnjem sastanku između Poverenika i Udruženja banaka Srbije, pa nije ni bila u prilici da iznese svoj stav kojim bi se sprečilo iznošenje neutemeljenih pretpostavki o navodnom kažnjavanju banaka ako ne postupe po merama Poverenika. Kao i svojim ranijim saopštenjima za javnost, Narodna banka Srbije ponavlja da poštuje ovlašćenja Poverenika i mere koje preduzima prema bankama u skladu sa Ustavom i zakonima, pa se opravdanje za eventualno nepostupanje pojedinih banaka po merama Poverenika ne može tražiti u nadležnostima Narodne banke Srbije koje proističu iz njenih kontrolnih funkcija“, navodi se u saopštenju NBS.

Centralna banka dodaje i da je od suštinske važnosti da se nakon primene mera Poverenika „reše svi praktični problemi u vezi sa konkretnim pitanjima, a koja se ne odnose na građane već pre svega na pravna lica, kao što su ostvarivanje i dokazivanje uvida u lični dokument zastupnika pravnog lica i vlasnika pravnog lica preko 25% kapitala, kao i lica koja su na osnovu kartona deponovanih potpisa ovlašćena da raspolažu sredstvima na računu kod banaka“.

Sada se čeka saopštenje Udruženje banaka Srbije, a potom i Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com