Stopa rizika od siromaštva 25,4 odsto

Republički zavod za statistiku saopštio je danas da je Anketa o prihodima i uslovima života, koja je po treći put sprovedena na teritoriji naše zemlje, od maja do jula prošle godine, pokazala da je 25,4 odsto naših sugrađana izloženo riziku od siromaštva.

siromaštvo

U saopštenju se navodi da je od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u drugom talasu (6.663 domaćinstva), anketirano 5.680 domaćinstava (85,2 odsto), odnosno 15.552 osoba starih 16 i više godina.

Anketa je sprovedena metodom direktnog intervjua (licem u lice) sa članovima domaćinstva i bila je anonimna, a ovo istraživanje ima za cilj da se prikupe podaci radi izračunavanja indikatora o siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života.

Sprovođenje istraživanja ima poseban značaj imajući u vidu da je zasnovano na standardizovanoj metodologiji za sve države članice Evropske unije, čime je obezbeđena uporedivost podataka. Istraživanje se sprovodi jedanput godišnje.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u 2015. godini iznosi 41,3 odsto, pri čemu stopa rizika od siromaštva iznosi 25,4 odsto.

Ova lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu.

Lica od 18 do 24 godine najviše su izložena riziku od siromaštva (30,3 odsto), kao i lica mlađa od 18 godina (29,9 odsto) dok najnižu stopu rizika od siromaštva imaju osobe starije od 65 godina (19,7 odsto).

Najveću stopu rizika od siromaštva imaju lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece – 35,8 odsto, kao i samohrani roditelji s jednim detetom ili više izdržavane dece – 35,4 odsto.

U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva su nezaposlena lica (46,2 odsto), dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca (8,5 odsto).

Kod samozaposlenih lica ova stopa iznosi 37,3 odsto. Stopa rizika od siromaštva kod penzionera je 15,2 odsto.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com