Stupio na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača

Novi Zakon o zaštiti potrošača stupio je u ponedeljak na snagu, a nova zakonska rešenja predvidjaju jaču i efikasniju zaštitu potrošača, prvenstveno kod ostvarivanja potrošačkih prava iz ugovora o prodaji.

Novim zakonskim rešenjima skraćen je rok u kome trgovac odgovara na reklamaciju sa 15 na osam dana, a rok za rešavanje reklamacije koju je trgovac usvojio ne može biti duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj.

Novi zakon predvidja i da nemogućnost potrošača da dostavi ambalažu robe prodavcu, neće biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Predvidjene su i posebne kaznene odredbe za trgovca koji reklamaciju ne reši u roku i na način sa kojima se potrošač saglasio.

 

Beta

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com