Vučić piše MMF-u: Uradili smo domaći za 5

Vlada Republike Srbije uputila je generalnom direktoru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristin Lagard Pismo o namerama sa Memorandumom o ekonomskoj i finansijskoj politici i Tehničkom memorandumu o razumevanju u vezi sa odobravanjem prve revizije aranžmana iz predostrožnosti.

vučić

U celosti prenosimo Pismo o namerama, koje su MMF-u uputili premijer Srbije Aleksandar Vučić, guverner NBS-a Jorgovanka Tabaković i ministar finansija Dušan Vujović:

„Poštovana gđo Lagard,

Naš ekonomski program, podržan stendbaj aranžmanom koji je 23. februara 2015. odobrio Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), doprineo je da se smanje unutrašnje i spoljne neravnoteže kojima je Srbija već duže vreme izložena, i mi ostajemo u potpunosti posvećeni politikama predviđenim u okviru ovog programa.

Priloženi Memorandum o ekonomskoj i finansijskoj politici (MEFP) daje pregled napretka koji je do sada ostvaren i ekonomskih politika koje Vlada Republike Srbije i Narodna banka Srbije (NBS) nameravaju da sprovedu u okviru Stendbaj aranžmana. Naš program i dalje uživa punu podršku svih koalicionih partnera u Vladi, što ukazuje na snažnu posvećenost zajedničkom sprovođenju planiranih politika.

Program je pokazao dobre rezultate. Svi kvantitativni kriterijumi izvršenja i indikativni ciljevi za kraj marta ispunjeni su malo iznad očekivanja, a inflacija je uveliko bila u okviru užeg raspona predviđenog mehanizmom konsultacija o inflaciji. Suočili smo se sa određenim izazovima u izvršenju strukturnih repera koji su bili predviđeni za kraj marta.

Kako bismo ispravili problem kašnjenja sa usvajanjem Plana finansijskog restrukturiranja preduzeća za proizvodnju električne energije Elektroprivreda Srbije (strukturni reper za kraj marta) i sprovođenjem mera iz tog plana, Agenciji za energetiku Republike Srbije podneli smo zahtev za povećanje cena struje, Narodnoj skupštini podneli smo izmene Zakona o akcizama kako bismo uveli akcize na električnu energiju i usvojili smo Plan kao prethodne akcije za prvo razmatranje aranžmana.

Politike u okviru našeg programa i dalje će biti usmerene na smanjenje fiskalnih neravnoteža, sprovođenje širokog spektra mera u finansijskom sektoru i primenu strukturnih reformi širokog obuhvata. Dodatno ćemo unaprediti komunikaciju sa javnošću kako bi bila potpuno usaglašena sa ciljevima programa. Kao podršku postojećim naporima u rešavanju problematičnih kredita, definisali smo tri dodatna strukturna repera u ovoj oblasti. Imajući u vidu da su potrebne sveobuhvatnije konsultacije sa lokalnim samoupravama nego što je prethodno predviđeno, kao i potrebu za izradom novog zakona umesto izmena postojećeg, predlažemo da se rok za strukturni reper o donošenju novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave pomeri za kraj septembra.

S obzirom na stabilnu poziciju Srbije kada je reč o deviznim rezervama i na kontinuirani pristup spoljnom finansiranju, ovaj aranžman ćemo tretirati kao aranžman iz predostrožnosti. Prema tome, nećemo povlačiti sredstva kada nam budu stavljena na raspolaganje po završetku razmatranja rezultata sprovođenja programa. Sprovođenje programa i dalje će se pratiti na osnovu prethodnih akcija, kvantitativnih kriterijuma izvršenja, indikativnih ciljeva, strukturnih repera, kao i mehanizma konsultacija o inflaciji, kao što je opisano u priloženom MEFP i Tehničkom memorandumu o razumevanju (TMR).

Verujemo da su politike izložene u priloženom memorandumu odgovarajući način za ostvarivanje ciljeva našeg ekonomskog programa, a preduzećemo i sve dodatne mere koje mogu da odgovaraju ovoj svrsi. Konsultovaćemo se sa MMF-om o usvajanju ovakvih mera, kao i pre eventualnih izmena politika sadržanih u MEFP-u, u skladu sa politikom MMF-a o toj vrsti konsultacija.

Takođe, pružićemo sve informacije koje nam MMF zatraži prilikom ocene sprovođenja programa.

Želimo da ovo pismo, zajedno sa priloženim MEFP-om i om, stavimo na uvid javnosti, kao i izveštaj misije MMF-a o prvom razmatranju stendbaj aranžmana.

Prema tome, saglasni smo da se ovi dokumenti objave i postave na vebsajt MMF-a, nakon odobrenja Odbora izvršnih direktora MMF-a.

Ovi dokumenti takođe će biti objavljeni na zvaničnom vebsajtu Vlade Republike Srbije“, navodi se u pismu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com