I žena je čovek : Samo žene starije od 60 godina imaju muške plate!

Nema države u Evropi u kojoj su žene za iste poslove plaćene koliko i muškarci.

Pa se ni Srbija, u tom pogledu, ne izdvaja.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna neto plata muškaraca u Srbiji u 2022.godini je iznosila je 80 186 dinara dok su žene prosečno imale 11 297 dinara ili 14 odsto manje odnosno 68 889 dinara. (Prosečna neto plata svih zaposlenih bila je 74 933 dinara).

Zanimljivosti tek slede.

Razlika izmedju prosečne plate muškaraca i prosečne plate žena raste s njihovim godinama i najveća je u starosnoj grupi od 35 do 39 godina (18 564 dinara ili 20,8%).

Od tada postepeno opada da bi žene u starosnoj grupi zaposlenih od 60 do 64 godine imale za 0,96% veću prosečnu platu od prosečne plate zaposlenih muških vršnjaka odnosno u starosnoj grupi 65+ za 1,47% veću platu od zaposlenih muških vršnjaka.

U starosnoj grupi 15-19 godina prosečna neto plata žena manja je od prosečne neto plate muškaraca za 5,8 odsto, u starosnoj grupi od 20 do 24 godine razlika je 7,85 odsto, u starosnoj grupu od 25 do 29 godina razlika je 11,14 odsto, u starosnoj grupi od 30 do 34 godine razlika je 18 odsto, u starosnoj grupi od 35 do 39 godina razlika je 20,8 odsto.

Posle 40 godina starosti ta razlika ima opadajući trend, pa u starosnoj grupi od 40 do 44 godine iznosi 18,4 odsto, u starosnoj grupi od 45 do 49 godina 16 odsto, u starosnoj grupi od 50 do 54 godine 13,8 odsto, u starosnoj grupi od 55 do 59 godina 7,6 odsto…

Tokom 2022.godine u zaposlenoj muškoj populaciji najveću prosečnu neto platu (89 006 dinara) imala je starosna grupa izmedju 35 i 39 godina, a u zaposlenoj ženskoj populaciji najveću prosečnu platu (71 694 dinara) imala je starosna grupa od 34 do 35 godina.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, žene čine većinu u sledećim profesijama : stručnjaci i umetnici (59%), inženjeri, stručni saradnici i tehničari (53%),administrativni službenici (60%), uslužna i trgovačka zanimanja (57%).

Kod jednostavnih zanimanja po broju su s muškarcima izjednačene.

A najviše fale u vojnim zanimanjima gde ih je samo 4 odsto, medju poljoprivrednicima, šumari i ribarima 42 odsto, medju zanatlijama 17 odsto, medju rukovaocima mašinama, monterima, vozačima 22 odsto i što na prosečnu platu verovatno utiče najviše :medju direktorima, funkcionerima i poslanicima ih je 33 odsto.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com