Stupa na snagu II zakon o ženama na rukovodećim pozicijama

U Nemačkoj sutra stupa na snagu II zakon o rukovodećim pozicijama kojim je dalje regulisana ravnopravnost polova u postavljanju na rukovodeće pozicije u velikim privatnim nemačkim firmama, firmama sa državnim udelom i javnim službama.

Sve nemačke firme listirane na Berzi ili firme u kojima važi pravo zaposlenih na saodlučivanje, a imaju više od 2000 zaposlenih, a to je oko 100 kompanija, moraju u Upravnom odboru imati bar jednu ženu / odnosno muškarca, ukoliko Upravni odbor broji više od tri člana.

Ova obaveza važi za postavljenja od 1.avgusta 2022.godine.

Oko 3500 firmi, uglavnom manjih, zakon obavezuje da dobrovoljno utvrde obaveznu zastupljenost žena na rukovodećim pozicijama.

Zanimljivo da firme i dalje imaju pravo da u svojim aktima utvrde da u upravnom odboru neće imati žena , ali ih sada zakon, pod pretnjom novčane kazne, obavezuje da podnesu izveštaj o uverljivim razlozima za to.

Prema podacima švedsko – nemačke Fondacije Allbright 2019.godine 53 od 160  nemačkih firmi listiranih na Berzi utvrdilo je da u upravnom odboru neće imati nijednu  ženu, iako je u svojim nadzornim odborima imalo 30 odsto žena, na šta ih je obavezao I zakon o rukovodećim pozicijama iz 2016.godine.Po tom zakonu, ukoliko ne može da se nadje žena odgovarajucih kvalifikacija, mesta u nadzornom odboru ostaju upražnjena.

Zakon koji u četvrtak 12.avgusta stupa na snagu, firme takodje obavezuje da urede povratak na rukovodeće pozicije osoba koje su ih zauzimale pre roditeljskog odsustva, odsustva za vreme bolesti i nege člana porodice, a povratak na posao posle odredjenog vremena odsustva majke se mora garantovati.

Firme sa  učešćem savezne države u kapitalu, obavezne su da u upravnom odboru imaju bar jednu ženu, ukoliko im je Upravni odbor sastavljen od više od 2 člana. Isto važi i za upravne odbore institucija socijalnog osiguranja.

U javnim službama, propisuje zakon koji sutra stupa na snagu, do 2025.godine mora biti uspostavljeno ravnopravno učešće žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama na svim rukovodećim nivoima, sve do potpunog pariteta. Isto važi za tela u kojima nemacka savezna država postavlja bar dva člana.

U upravnim odborima nemačkih firmi listiranih na berzi ili firmi s pravom zaposlenih na saodlučivanje samo 8,8 odsto članova su žene zbog čega je Nemačka često dobijala opomene iz Brisela.

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com