Handelsblat: Dragi obavlja prljave poslove

Mario Dragi je ionako velika očekivanja tržišta prevazišao – i dobro je da je tako. Jer centralna banka ne može skrštenih ruku da gleda kako se njenim vlastitim mandatom postavljeni cilj, naime stabilnost cena, ne ostvaruje. Evropska centralna banka (ECB) stabilnost cena definiše kao inflaciju oko dva odsto. U evrozoni je ta stopa u avgustu bila 0,3 odsto. Što se ECB više odmiče od svog cilja to je opasnost od spirale pada , koja samu sebe hrani, veća.

Aktuelni podaci pokazuju da su i dugoročna inflaciona očekivanja u evrozoni izrazito smanjena. Ako tarifni partneri dugoročno računaju sa niskim cenama i ako to utiče na pregovore o platama, cene će dalje da padaju – djavolji krug.

Čisto ekonomski, najavljeno snižavanje kamata nema veliki efekat, ali je jak signal. Važnija je najavljena kupovina kreditnih garancija i hipoteka .Dragi nije želeo da navede tačnu sumu, ali se u krugovima ECB spominje iznos od 500 milijardi evra.

To pokazuje: program je hermafrodit izmedju čiste kupovine garancija i takozvane kvantitativne relaksacije, dakle masovne kupovine finansijske imovine. Taj krupan korak je logičan. Iskustva iz drugih zemalja, kao što je Japan, pokazuju da se mali koraci u borbi sa niskim cenama lako izduvaju – odlučnost se, dakle, zahteva.

Naravno, odluka nije bez rizika. Ako ECB kupuje kredite na tržištu, preuzima i njihove rizike u svoje knjigovodstvo. Rizik koji nastaje kupovinom kredita mora biti odmeren prema riziku od deflacije. Spirala od padajućih cena, plata i investicija bila bi skuplja.

Kritičari su jedinstveni u mišljenju da ECB igra samo čistača političarima. I strahuju da će time politika reforme odložiti na dugi rok. Zaista važne reforme su strukturne reforme: kao na primer liberalizacija tržišta rada. Takvim reformama je potrebno vreme da počnu da deluju i one, kratkoročno, mogu da oslabe rast. Tu monetarna politika može reformama da se nadje i podrži ih.

Više postoji opasnost da konjukturni impulsi ECB fiskalno jake države kao što je Nemačka preusmere da ne investiraju dovoljno. Kamate na desetogodišnje obveznice nemačke savezne države ispod su jednog procenta. Pri tom kamatnom nivou mogle bi investicije u škole, univerzitete, puteve sigurno da donesu dobit veću od kamatnih troškova. To što savezna nemačka vlada na ovome više ne radi, ekonomski je iracionalno. U tome monetarna politika ništa ne menja.

Dragi se odlučio za odlučno delovanje. Rizici, koje pri tome preuzima, manji su nego da ne čini ništa. Želimo i našim vodećim političarima takvu odlučnost.

Autor – Jan Mallien

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com