Ovako izgleda lični bankrot

Iako mnogi građani misle da se proglašenjem ličnog bankrota, što još nije ni zakonska opcija u Srbiji, lako mogu rešiti dugovanja, proces je daleko komplikovaniji.

Pre svega je bitno napomenuti da se proglašavanjem ličnog bankrota ne brišu svi dugovi, već da je ta institucija osmišljena kako bi građani vratili što je veći deo duga, a da im se pritom ne ugrožava osnovna egzistencija.

Primera radi, u Sloveniji, koja instituciju ličnog bankrota poznaje od 2008. godine, to izgleda ovako:

1. Lični bankrot može predložiti dužnik, ali i njegovi poverioci
2. Trajanje ličnog bankrota određuje se, između ostalog, na osnovu starosti dužnika, zdravstvene situacije, porodične situcije i samih razloga za stečaj
3. Zvaničan početak ličnog bankrota je imenovanje državnog poverenika, koji upravlja prihodima i imovinom dužnika
4. U stečajnu masu ulaze svi prihodi i imovina dužnika, sem onog dela neophodnog za dostojanstven život dužnika
5. Lični bankrot ne može trajati zauvek. Ukoliko se poverioci ne mogu isplatiti iz prihoda i imovine dužnika nakon dve do pet godina, onda se dužnik oslobađa preostalog dela obaveza

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com