Skandal na pomolu: Država hitno prepisala gradjanima vitamine protiv Covid-19

Nabavku vitamina C, D3 i minerala cinka za sumu od preko milijardu dinara, Ministarstvo zdravlja Srbije je proglasilo za hitnu, pa je sprovedena u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva, preneli su beogradski mediji vest Nove ekonomije.

Vitamini će, kako se na svom Instagram profilu pohvalio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, biti podeljeni penzionerima, zdravstvenim radnicima i hroničnim bolesnicima kao preventiva protiv zarazne bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Ministarstvo zdravlja je, kao naručilac, pozvalo 5 firmi da dostave svoje ponude.

Posao je, prema pisanju Nove ekonomije, dobila firma Goodwill Pharma iz Subotice, kao ovlašćeni ponuđač zajedničke ponude sledećih firmi: Evramatin, Slaviamed, Proton System, Par Pak, Pharmanova, Esensa, Galenika, V€tB.

Prenoseći ovu vest, beogradski mediji podsećaju da se predsednik Srbije više puta hvalio na svom Instagram profilu da mu je suvlasnik firme Goodwill Pharma iz Subotice dobar poznanik, a ovom prilikom se slikao i sa vitaminima baš te firme što je nesumnjiva reklama.

Oštro su na problematizaciju ove nabavke reagovali predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Premijerka nalazi da su insinuacije da bi neko mogao da se ugradi u cenu vitamina „sumanute“ i „sulude“ kao i tvrdnje da bi neko mogao da se ugradi u cenu bolnica.

A povodom prijateljskih veza predsednika države i suvlasnika firme  koja je dobila posao nabavke vitamina kaže: „Ovo je mala zemlja, svi se znaju, kada krenete da izvlačite pobočne veze, svako može da se poveže sa svakim“.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar u svojoj reakciji tvrdi da se ovim vitaminima omogućava zaštita najugroženije kategorije stanovništva, a u vezi sa četvrtim talasom epidemije i zaraznom bolesti Covid-19 izazvanom virusom SARS-CoV-2, i još bolje, on tvrdi da će ovi vitaminski paketi uticati na smanjenje broja zaraženih.

Prema izjavi , koju po Tanjugu citira sajt Vlade Srbije, Lončar „povodom netačnih objava pojedinaca i vanparlamentarnih stranaka, a u cilju objektivnog i transparentnog informisanja gradjana“, tvrdi da je Ministarstvo zdravlja, postupak nabavke vitamina sprovelo u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama član 61 stav 1 tačka 2 i u skladu sa članom 62 stav 9 tačka 1.

U članu 61 stav 1 tačka 2 pomenutog Zakona se navodi :

„Naručilac može da sprovede pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva:

2) u meri u kojoj je to neophodno ako zbog izuzetne hitnosti prouzrokovane dogadjajima koje naručilac nije mogao da predvidi, nije moguće postupiti u rokovima odredjenim za otvoreni postupak ili restriktivni postupak ili konkurentni postupak sa pregovaranjem ili pregovarački postupak sa objavljivanjem, s tim da okolnosti kojima naručilac opravdava izuzetnu hitnost ne smeju da budu izazvane njegovim postupanjem“.

U članu 62 Zakona o javnim nabavkama naručilac se obavezuje da na Portalu javnih nabavki objavi obaveštenje o sprovodjenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva s obrazloženjem, da Komisiji za javne nabavke dostavi svu dokumentaciju sa razlozima koji opravdavaju takav postupak, a ta Komisija da u roku od deset dana ispita osnovanost takvog postupka.

Ministar se, medjutim, poziva na stav 9 tačka 1 tog člana koji glasi:

„Naručilac nije dužan da postupi na način propisan st. 1-6 ovog člana u slučaju sprovođenja postupka

1) iz člana 61 stav 1 tačka 2 ovog zakona u cilju nabavke radi obezbedjenja osnovnih životnih uslova u slučajevima elementarnih nepogoda ili tehničko – tehnoloških nesreća čije posledice ugrožavaju bezbednost, zdravlje i živote ljudi, materijalna dobra ili životnu sredinu u skladu sa propisima kojima se uredjuju vanredne situacije“.

Lončar tvrdi da su vitamini koje za odredjene kategorije gradjana nabavlja država plaćeni značajno ispod veleprodajne, pa i maloprodajne cene.

„Korišćenjem vitaminskih paketa koje je država namenila najstarijim gradjanima podstiče se njihov imunološki odgovor, čime se utiče na smanjenje broja zaraženih i štiti deo stanovništva koji je najugroženiji“.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com