Tri ponuđača zainteresovana za strateškog partnera „Galenike“

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su ponude za privatizaciju „Galenike“, putem strateškog partnerstva, dostavila tri ponuđača – „Cadila Pharmaceuticals Limited“ iz Indije, „EMS S.A.“ iz Brazila sa konzorcijumom „Frontier Pharma Limited“ iz Velike Britanije i „LLC NPA Petrovax Pharm“ iz Rusije.

galenika1

U saopštenju se navodi da se prijave mogu poslati resornom ministarstvu najkasnije do 29. jula, kada će biti otvorena samo koverta koja sadrži podatke o ponuđaču i ocenjena i analizirana dostavljena dokumentacija. Vreme trajanja ovog postupka zavisi od kvaliteta dostavljene dokumentacije.

Nakon konstatovanja urednosti dostavljene dokumentacije, otvaranju se finansijske ponude, pri čemu će komisija utvrditi rang listu.

Ponude za strateško partnerstvo biće rangirane tako da će prednost imati onaj ponuđač koji ponudi zaposlenje za najveći broj radnika u „Galenici“.

Pored toga, prilikom rangiranja ponuda uzeće se u obzir i ponuđeni iznos dokapitalizacije „Galenike“ za 25 odsto kapitala i ponuđeni prihod Republike Srbije prilikom prodaje kapitala „Galenike“ nakon isteka strateškog partnerstva.

Konačnu rang listu usvaja Vlada Srbije i proglašava najpovoljnijeg ponuđača, dok pregovori sa prvorangiranim ponuđačem mogu trajati najduže 90 dana.

Postupak privatizacije „Galenike“ sprovodi se modelom strateškog partnerstva putem dokapitalizacije novčanim ulogom u minimalnom iznosu od sedam miliona evra, kojim strateški partner stiče 25 odsto akcijskog kapitala „Galenike“.

U periodu trajanja strateškog partnerstva, koje ne može trajati duže od pet godina, strateški partner će sprovesti operativno i finansijsko restrukturiranje „Galenike“ čime će, kroz povećanje vrednosti te kompanije, biti stvorena dodatna vrednost za Republiku Srbiju, koja ostaje većinski vlasnik.

Po okončanju strateškog partnerstva, a nakon uspešnog operativnog i finansijskog restrukturiranja „Galenike“, biće organizovana zajednička prodaja većinskog kapitala te kompanije, čime se očekuje da će privatizacioni prihodi za Republiku Srbiju biti uvećani.

Strateški partner je u obavezi da obezbedi najmanje pet rukovodilaca kojima će biti povereno operativno upravljanje „Galenikom“ u periodu trajanja strateškog partnerstva, a koji moraju da imaju minimalno po 10 godina iskustva, od čega najmanje pet godina na rukovodećim pozicijama u farmaceutskim kompanijama i/ili na poslovima finansijskog ili operativnog restrukturiranja.

U skladu sa Zakonom o privatizaciji, Republika Srbija namerava da podrži restrukturiranje „Galenike“ u periodu strateškog partnerstva kroz konverziju obaveza „Galenike“ prema državnim poveriocima u kapital, kao i kroz sprovođenje socijalnog programa i aktivnu podršku u periodu trajanja strateškog partnerstva putem učešća u organima upravljanja.

Pravo na učestvovanje u postupku prikupljanja ponuda za strateško partnerstvo imala su domaća i strana pravna lica, koja su u prethodnoj poslovnoj godini ostvarila prihode u minimalnom iznosu od 50 miliona evra, ili su upravljala imovinom u iznosu većem od 100 miliona evra.

Strateški partner je u obavezi da očuva kontinuitet obavljanja delatnosti „Galenike“. Zainteresovani ponuđači su u obavezi da na ime ozbiljnosti ponude uplate depozit, ili predaju garanciju za ozbiljnost ponude u iznosu od 100.000 evra.

Radi održanja poslovanja u „Galenici“, a u slučaju da nakon otvaranja ponuda za izbor strateškog partnera, odnosno nakon isteka propisanih rokova za pregovore o strateškom partnerstvu, ne bude sklopljen ugovor sa strateškim partnerom, Vlada Srbije je spremila drugi plan za rešavanje obaveza „Galenike“.

U skladu sa drugim planom za rešavanje obaveza „Galenike“, Republika Srbija će podržati finansijsko restrukuriranje te kompanije kroz više mera koje imaju za cilj rasterećenje „Galenike“ od obaveza prema državnim poveriocima i institucijama, navodi se u saopštenju.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com