Ministarstvo finansija „najoštrije demantuje maliciozne tvrdnje UNS-a“

Ministarstvo finansija Republike Srbije ekspresno je odgovorilo na optužbe Udruženja novinara za “diskriminatorno, antievropsko i antiustavno” postupanje, ocenilo ih malicioznim i “oštro demantovalo”.

U saopštenju Ministarstva finansija se navodi:

“Zakon o porezu na imovinu je u delu koji uređuje pitanje osnovice poreza na imovinu pravnih lica poslednji put izmenjen 2013. godine, sa primenom od 2014. godine.

Po tom zakonu, porez na imovinu odredjuje lokalna poreska administracija, a ne Poreska uprava, niti Ministarstvo finansija. Ovo Ministarstvo nema nadležnost u primeni odredbe koju u svom saopštenju navodi Udruženje novinara Srbije (UNS).

Stoga Ministarstvo finansija najoštrije demantuje maliciozne tvrdnje koje su iznete u tom tekstu, gde se navodi kako je reč o napadu na nezavisnost UNS-a. Zakon je isti i važi za sve, a u ovom konkretnom slučaju primenjuje ga lokalna samouprava.

Nadležnost Ministarstva finansija jeste da, na zahtev stranaka, dostavlja stručna mišljenja o primeni određenih zakonskih propisa, što je ono u pomenutom slučaju i uradilo. Po tom pitanju, Ministarstvo finansija se  više puta izjašnjava dopisima strankama koje su to inicirale, a prvi put 2017. godine. Navedena mišljenja su objavljena i dostupna na sajtu Ministarstva.

U stručnim mišljenjima se dakle govori o tome na koji način bi trebalo da se primenjuju zakonske odredbe. O konkretnoj primeni odredbe pak odlučuje lokalna samouprava, odnosno lokalna poreska administracija.

Dakle, potpuno je neosnovana tvrdnja da je bilo kojim mišljenjem Ministarstva finansija višestruko uvećana osnovica poreza na imovinu za srednja, mala i mikro pravna lica, s obzirom na to da su sva mišljenja Ministarstva finansija u potpunosti usaglašena sa propisima koji su doneti 2013. godine, a primenjuju se od 2014. godine.

Po tim propisima, osnovica poreza na imovinu predstavlja vrednost iskazanu u poslovnim knjigama za pravna lica, koja vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama iskazuju po fer vrednosti u skladu sa medjunarodnim računovodstvenim standardima (MPC) odnosno medjunarodnim standardima (MСФИ) za mala i srednja preduzeća.

Za ostala pravna lica, koja ne koriste navedene računovodstvene standarde finansijskog izveštavanja, osnovica poreza na imovinu utvrđuje se primenom prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti prema odlukama koje donose jedinice lokalnih samouprava, što se u praksi odnosi na sva srednja, mala i mikro pravna lica, odnosno na sva pravna lica koja u skladu sa računovodstvenim propisima primenjuju МСФИ za mala i srednja preduzeća „.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com