NBS: Banke ne mogu odbiti klijente koji ne žele da koriste pečat

Narodna banka Srbije saopštila je da je usvojila izmene podzakonskih akata iz oblasti platnog prometa i tako precizirala odredbe koje se odnose na neobaveznost upotrebe pečata privrednih subjkata.

Na taj način NBS je bankama poručila da „ne mogu odbiti pružanje platnih usluga samo zbog toga što klijent u svom poslovanju s bankom ne želi da koristi pečat“.

„Iako je Narodna banka Srbije još 2014. godine donošenjem Zakona o platnim uslugama i usvajanjem pratećih podzakonskih akata i faktički ukinula obaveznu upotrebu pečata privrednih subjekata u vezi s platnim uslugama, uočeno je da u bankarskoj praksi često i dalje preovlađuju rešenja na osnovu kojih privrednici u svakodnevnom poslovanju upotrebljavaju pečat (npr. za overu obrazaca platnih naloga na šalteru), kada ne koriste prednosti elektronskog i mobilnog bankarstva“, saopštila je NBS.

Usvajanjem izmena podzakonskih akata, NBS je uredila da privredni subjekti, koji su do sada imali otvorene račune i na šalteru koristili pečat za overu platnih naloga, od 1. oktobra mogu banci predati pisani zahtev da više ne koriste pečat.

„Banka je dužna da im bez aneksiranja ugovora već narednog dana obezbedi predaju potpisanih platnih naloga bez obaveze da ih klijent overi pečatom“, ističe NBS i dodaje da pravna lica i preduzetnici koji otvaraju nove račune nisu dužni da od 1. oktobra overavaju zahtev za otvaranje računa, karton deponovanih potpisa, naloge za platni promet, menice i druga dokumenta koja se odnose na platni promet.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com