Devizne rezerve za mesec dana umanjene za pola milijarde evra!

Devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju novembra iznosile su 10.270,8 miliona evra, što je za 445 miliona evra manje nego na kraju oktobra.

Neto devizne rezerve, odnosno rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, kao i za sredstva povučena od Međunarodnog monetarnog fonda, na kraju novembra su iznosile 7.736 miliona evra, što je za oko 200 miliona evra manje nego na kraju prošlog meseca.

Najveći devizni priliv u toku novembra ostvaren je po osnovu prodaja hartija od vrednosti Republike Srbije (zaduživanjem prim.aut) u iznosu od 108,8 miliona evra.

Najveći odliv realizovan je po osnovu devizne obavezne rezerve banaka u neto iznosu od 330,4 miliona evra. Ostali veći odlivi realizovani su po osnovu izmirivanja obaveza Republike Srbije po isplati dospelih hartija od vrednosti denominovanih u evrima u iznosu od 49,6 miliona evra i prema inokreditorima u iznosu od 36,1 milion evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u novembru iznosio je 744,2 miliona evra i bio je za 199,8 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. Za 11 meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 5.423,8 miliona evra, saopštila je NBS.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com