Tabakovićeva hvali Telekom Srbija i banke kupce njegovih obveznica

Kabinet guvernera Narodne banke Srbije (NBS) je danas, oslanjajući se na prvu emisiju korporativnih obveznica, čvrsto stao iza ispravnosti poslovanja i finansiranja Telekoma Srbija i ispravnosti kreditne politike banaka, koje su kupile korporativne obveznice te kompanije.

„U skladu sa Odlukom Skupštine akcionara donetom 15. septembra, kompanija Telekom Srbija ad Beograd, danas 25. septembra je sa velikim uspehom emitovala svoje prve korporativne obveznice“, saopštio je kabinet guvernera NBS.

U saopštenju se dodaje: „Obveznice su emitovane u iznosu od 23,5 milijarde dinara, sa rokom dospeća od pet godina i po kamatnoj (kuponskoj) stopi ispod 4% (3M BELIBOR+2,95 pp, što iznosi 3,97%). Korporativne obveznice kompanije Telekom Srbija ad Beograd su u potpunosti dinarske i ne nose nikakav devizni rizik, što ukazuje da je kompanija razmišljala prudentno i odgovorno i u smislu svodjenja tržišnih rizika na najmanju moguću meru. Činjenica da su obveznice ročnosti od pet godina emitovane po kamatnoj stopi ispod 4% ukazuje da je kompanija prepoznala pravi i najpovoljniji trenutak u kojem bi izašla na domaće tržište kapitala“.

Kabinet guvernera NBS ističe da je“ tražnja za obveznicama bila više nego dovoljna što još jednom ukazuje na poverenje kvalifikovanih investitora u poslovanje kompanije“.

„Investitori u pomenute obveznice su, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala – kvalifikovani investitori, odnosno odabrane poslovne banke, koje posluju u Republici Srbiji i sa kojima Telekom Srbija već ima dugogodišnju uspešnu saradnju. Ponovićemo, to su renomirane finansijske institucije u Srbiji, koje imaju kontinuirani uvid u poslovanje kompanije, koje su u potpunosti upoznate sa domaćim i globalnim makroekonomskim kretanjima i uslovima na finansijskom tržištu, investitori koji do detalja poznaju proces ulaganja u obveznice i sve prednosti i rizike, odnosno koji su po svojim karakteristikama najpodesniji za ulaganje u hartije od vrednosti strateške većinski državne kompanije“.

NBS podseća da će sredstva prikupljena izdavanjem obveznice biti iskorišćena za finansiranje poslovnih potreba kompanije, uključujući unapređenje poslovnih aktivnosti, kao i refinansiranje postojećih finansijskih obaveza.

„Na ovaj način ostvaruje se i diversifikacija načina finansiranja kompanije, u skladu sa najboljom praksom kompanija u telekomunikacionoj industriji u svetu. Ove obveznice će stoga predstavljati optimalnu dopunu i alternativu postojećim bankarskim aranžmanima i kompanija će u punoj meri iskoristiti sve njihove prednosti u odnosu na kredite, naročito činjenicu da se do dospeća obveznice plaća samo kamata, bez pripadajućeg dela glavnice, čime se postiže relaksacija novčanih tokova“, zaključuje kabinet guvernera NBS.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com