NBS povlači viškove dinarske likvidnosti banaka u iznosu od 115 milijardi

Narodna banka Srbije u četvrtak je saopštila da referentnu kamatnu stopu ostavlja na dosadašnjem nivou od 6,5 odsto, a odlučnu borbu protiv inflacije nastavlja merama iz oblasti obavezne rezerve u cilju povlačenja dela izuzetno visokih viškova dinarske likvidnosti u bankarskom sektoru.

Izvršni odbor NBS usvojio je u četvrtak Odluku o izmenama Odluke o obaveznoj rezervi banaka kod NBS.

Tom odlukom su povećane stope obavezne rezerve :

-na deviznu osnovicu za po 3 procentna poena, na 23 % i 16% za obaveze sa ugovorenom ročnosti do dve godine i preko dve godine, respektivno,

– povećavaju se procenti dinarskog izdvajanja devizne obavezne rezerve za po 8 procentnih poena, na 46% i 38% za obaveze sa ugovorenom ročnosti do dve godine i preko dve godine respektivno

– povećavaju se stope obavezne rezerve na dinarsku osnovicu za po 2 procentna poena, na 7 i 2 % za obaveze sa ugovorenom ročnosti do dve godine i preko dve godine, respektivno.

Ukupni procenjeni efekat ove mere na nivou bankarskog sistema jeste povlačenje dinarske likvidnosti u iznosu od oko 115 milijardi dinara, dok bi efekat na deviznu likvidnost bio neutralan (povlačenje oko 25 miliona evra),saopštila je NBS.

Na ovaj način visoki viškovi dinarske u bankarskom sektoru (posmatrani kao zbir plasmana banaka kod NBS putem repo transakcija i depozitnih olakšica) bili bi smanjeni za oko 20 odsto što znači da će banke i dalje raspolagati značajnim iznosom slobodnih sredstava za obavljanje kreditne aktivnosti.

Nakon primene ove mere, regulatorni pokazatelji likvidnosti banaka i dalje će biti na visokom nivou, navodi NBS.

Bankarski sistem u Republici Srbiji dugi niz godina posluje u uslovima strukturnog viška dinarske likvidnosti, pri čemu se taj višak od maja prošle godine, a naročito u tekućoj godini, postepeno povećavao prevashodno kao rezultat neto kupovine deviza NBS na domaćem deviznom tržištu radi sprečavanja prekomernog jačanja dinara prema evru u uslovima izraženih apresijacijskih pritisaka na domaću valutu, navodi se u saopštenju NBS i dodaje da će se ova mera primenjivati počev od obračunskog perioda izdvajanja obavezne rezerve od 18.septembra do 17.oktobra.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com