NBS: Banke mogu da naplaćuju troškove obrade kredita, ali transparentno

Banke mogu da naplaćuju troškove obrade kredita, njegovog praćenja i administriranja i Narodna banka Srbije (NBS) nikada nije zauzela stav da banke nemaju pravo na naknadu troškova obrade kredita, saopšteno je iz NBS.

Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga je propisano da ugovor o kreditu mora da sadrži vrstu i visinu svih naknada, koje padaju na teret korisnika kredita, precizira se u tom saopštenju.

„Važno je ukazati na to da naknade i troškovi u vezi sa realizacijom kredita (troškovi obrade, praćenja i administriranja kredita), koje banka naplaćuje od korisnika, ulaze u obračun efektivne kamatne stope i zakonska je obaveza banke da iste jasno predoči korisniku u predugovornoj fazi, odnosno iskaže ih u ponudi, kako bi korisnik na transparentan način bio upoznat sa svim troškovima koji padaju na njegov teret. Banke su dužne da efektivnu kamatnu stopu obračunavaju na jedinstven propisani način radi poređenja istovrsnih ponuda, različitih banaka“, navodi se u saopštenju NBS.

NBS podseća da je i Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da „banka ima pravo na naplatu troškova i naknada bankarskih usluga, pa odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da banci plati troškove kredita nije ništavna pod uslovom da ponuda banke sadrži jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita“.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com