U prvom polugodju ove godine Komercijalna banka ostvarila neto dobit od 3,6 milijardi dinara

Prema konsolidovanom izveštaju o poslovanju Komercijalne banke u prvom polugodištu ove godine, ta banka je ostvarila čist dobitak od 3.625.890.000 dinara ili za 4,2 odsto manje nego u istom periodu 2018. godine.

Bilansna aktiva grupe iznosila je na dan 30.6.2019. godine 453.482.818.000 dinara i povećana je u odnosu na kraj 2018. godine za 2,7%.

Grupu čine: Komercijalna banka ad Beograd, Komercijalna banka ad Podgorica, Komercijalna banka ad Banja Luka i Kombank Invest ad Beograd.

Krediti i potraživanja grupa od komintenata i banaka 30.6.2019. godine su iznosili 223.499.861.000 dinara i taj je iznos bio za 5,2% veći nego na kraju 2018. godine.

Depoziti i obaveze prema komintentima i bankama iznosili su 363.327.677.000 dinara (+1,2%).

Adekvatnost kapitala grupe Komercijalne banke iznosila je 30.6.2019. godine 26,4 prema 25,2 prošle godine.

Komercijalna banka ad Beograd, Matična banka, osnovana je 1.12.1970. godine, a transformisana u akcionarsko društvo 6. maja 1992. godine. Banka je registrovana kod Trgovačkog suda u Beogradu 10. jula 1991. godine, a zakonski je preregistrovana u Agenciji za privredne registre 14. aprila 2006. godine. Matična banka je dobila dozvolu za bankarsku delatnost od Narodnr banke Jugoslavije 3. jula 1991. godine.

Na dan 30. juna 2019. godine Matična banka je imala 2.757 zaposlenih, navodi se u konsolidovanom izveštaju banke za prvo polugodište 2019. godine.

Grupa je imala 3.064 zaposlena.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com