Da li ovi dokumenti Zajednici srpskih opština garantuju izvršne funkcije?

Zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji prvi put je upisana u zvanične dokumente 2013. godine kad je potpisan Briselski sporazum.

U njemu se prvih 6 tačaka odnosi na tu Zajednicu, koja do dana današnjeg nije formirana i ostaje predmet dubokog spora izmedju Beograda i Prištine. U centru spora su izvršne funkcije te Zajednice.

Evo šta o tome piše u Briselskom sporazumu:

1. Postojaće Asocijacija/Zajednica opština u kojima Srbi čine većinsko stanovništvo na Kosovu. Članstvo će biti otvoreno za svaku drugu opštinu pod uslovom da se o tome saglase članovi.

2. Ova Asocijacija/Zajednica će biti uspostavljena na osnovu Statuta. Do njenog raspuštanja može doći samo na osnovu odluke opština učesnica. Pravne garancije će pružiti merodavno pravo i ustavno pravo (uključujući i pravilo dvotrećinske većine).

3. Strukture Asocijacije/Zajednice će biti uspostavljene na istoj osnovi na kojoj počiva postojeći statut Asocijacije kosovskih opština, npr. predsednik, potpredsednik Skupštine, Veće.

4. U skladu sa nadležnostima dodeljenim Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i kosovskim zakonom, opštine učesnice će imati pravo da sarađuju u kolektivnom sprovođenju ovlašćenja kroz Asocijaciju/Zajednicu.

Asocijacija/Zajednica će imati pun nadzor nad oblastima ekonomskog razvoja, obrazovanja, zdravstva, urbanizma i ruralnog razvoja.

5. Asocijacija/Zajednica će vršiti i druge dodatne nadležnosti koje joj mogu delegirati centralne vlasti.

6. Asocijacija/Zajednica će imati reprezentativnu ulogu prema centralnim vlastima i u tom cilju biće predstavljena u konsultativnom veću zajednica. U cilju ispunjavanja ove uloge predvidjena je funkcija monitoringa.

A evo šta piše u osnovnim principima dogovorenim 2015. godine, prema dokumentu „Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskom stanovništvom na Kosovu – opšti principi/glavni elementi“ sa sajta www.kim.gov.rs:

PRAVNA SPOSOBNOST

14) Asocijacija/Zajednica će imati pravnu sposobnost koja joj je, u skladu sa zakonima Kosova, neophodna da ostvaruje svoje ciljeve, uključujući i pravo da poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu, da bude suvlasnik kompanija, koje pružaju lokalne usluge iz delokruga Asocijacije/Zajednice i zaključuje ugovore, uključujući i ugovore o radu.

15) Na osnovu Prvog sporazuma, Asocijacija/Zajednica se smatra uspostavljenom nakon usvajanja uredbe za potrebe njenih ciljeva.

BUDŽET I PODRŠKA

16) Asocijacija/Zajednica ima svoj budžet kojim upravlja u skladu sa principima transparentnosti i odgovornosti, kao i odredbama zakona o javnim nabavkama. Ovi principi se naročito primenjuju na usmeravanje sredstava, uključujući i shodno članu 17d. Rashodi podležu reviziji nadležnih organa, uključujući i generalnog revizora.

17) Asocijacija/Zajednica se finansira preko:
a) doprinosi njenih članica
b) prihoda i sredstava od usluga koje pruža Asocijacija/Zajednica, njena preduzeća ili iz sredstava proisteklih iz njene pokretne ili nepokretne imovine.
c) transfera sredstava centralnih vlasti
d) priloga, bespovratnih zajmova, donacija, kao i putem finansijske podrške drugih asocijacija i organizacija, domaćih i medjunarodnih, kao i iz Republike Srbije, u realizaciji svojih ciljeva Asocijacija/Zajednica je oslobođena plaćanja carina i poreza, po istom osnovu kao i opštine članice.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com