Javni poziv za subvencionisane letove iz Kraljeva do Beča i Soluna

Ministarstvo gradjevine, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije objavilo je javni poziv avio-kompanijama za održavanje avio-linija od javnog interesa Kraljevo-Beč-Kraljevo i Kraljevo-Solun-Kraljevo.

Na ovim linijama bi, prema pozivu, letovi trebalo da se odvijaju triput nedeljno: Na destinaciji s Bečom od 1.12.2019. godine pa do 31.12.2021. godine, a na destinaciji sa Solunom sezonski od 15. marta do 15. oktobra, zaključno s 2021. godinom.

Rok za podnošenje ponuda je 21. novembar 2019. godine.

”Ponudjač ima mogućnost i obavezu da otpočne izvršavanje ugovora od 1.12.2019. godine u skladu sa redom letenja koji će dostaviti najkasnije do 3.12.2019. godine, a sve dogovorene linije će biti uspostavljene do 10.3.2019. godine“, navodi se u javnom pozivu.

U budžetu Republike Srbije su, navodi se u javnom pozivu, obezbedjena podsticajna sredstva za održavanje ovih linija: U iznosu od 35 miliona dinara za 2019. godinu, u iznosu od 320 miliona dinara za 2020. godinu i u iznosu od 320 miliona dinara za 2021. godinu.

Ove se linije, prema argumentaciji Ministarstva, uvode u cilju podsticaja ekonomskog razvoja Šumadije i Zapadne Srbije, regiona sa BDP-om ispod 75% republičkog proseka i nezaposlenošću (13,8%) iznad republičkog proseka (12,7%), a budući da ne postoji „razvijena železnička i drumska infrastruktura kao alternativa koja bi omogućila povezivanje ovog regiona sa zemljama EU i regiona sa prosečnim periodom putovanja manjim od tri sata.

Maja 2019. godine Vlada Srbije je potpisala ugovor sa Er Srbijom o održavanju saobraćaja na linijama izmedju Niša i 12 evropskih gradova, koje su takodje proglašene linijama od javnog interesa u skladu sa Odlukom o uvodjenju linija od javnog interesa na teritoriji okruga južne i istočne Srbije. Er Srbija je, kako je saopšteno, bila jedini ponudjač sa ispravnom ponudom.

Ponudjač na tenderu za održavanje linija Kraljevo-Beč-Kraljevo i Kraljevo-Solun-Kraljevo, prema uslovima javnog poziva, mora zadovoljiti sledeće uslove: Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu s propisima RS ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji, da je u prethodne tri obračunske godine ostvario poslovni prihod u ukupnom iznosu od 1,2 milijarde dinara i da šest meseci pre objavljivanja ove ponude nije bio nelikvidan/nije bio u blokadi.

Ponudjač na teritoriji Srbije mora posedovati jedan avion sa minimum 70 mesta i jedan avion istih karakteristika u rezervi. Ponudjač medju zaposlenim mora imati: 4 člana neletačkog osoblja, 10 pilota, 15 članova kabinskog osoblja i kontakt centar sa 15 članova osoblja. Neletačko i kabinsko osoblje mora govoriti srpski jezik. Ponuda se podnosi na srpskom jeziku.

One thought on “Javni poziv za subvencionisane letove iz Kraljeva do Beča i Soluna

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com