Koliko od putarine po km zaradjuju auto-putevi u Hrvatskoj, a koliko u Srbiji?

Ako je računica Ekonomskih Vesti tačna, Vedrana Rudan je u pravu: i pored visokog turističkog prometa, iskorišćenost auto-puteva u Hrvatskoj zbilja je niža od iskorišćenosti auto-puteva u Srbiji. Mada autoputevi ni u jednoj ni u drugoj zemlji ne mogu sebe da isplate o roku na koji su uzeti krediti kojima su izgrađeni.

Ovako. Ako se uporedi visina putarine po kilometru na auto-putu Zagreb – Split (Dugopolje) sa visinom putarine po kilometru na deonici Čačak – Obrenovac na auto-putu „Miloš Veliki“, putarine su u Hrvatskoj 1,7 puta više nego u Srbiji. Sezonsko povećanje od 10% nije uračunato.

Putarina po kilometru na auto-putu Zagreb – Split staje oko 6,1 evro a putarina po kilometru auto-puta Čačak – Obrenovac oko 3,5 evra.

Ako se uporedi ukupan prihod od putarina u Hrvatskoj po kilometru auto-puta sa ukupnim prihodom po kilometru auto-puta u Srbiji, ispada da Hrvatska od putarina zarađuje 1,2 puta više nego Srbija. Ovde su uračunata i sezonska podizanja putarina.

Prosečna plata u Hrvatskoj je u septembru ove godine bila za 1,89 puta viša od prosečne plate u Srbiji.

Prosečna plata u Hrvatskoj je u septembru 2019. godine iznosila 6.418 kuna (oko 863 evra), a u Srbiji oko 456,68 evra.

Dakle plate su u Hrvatskoj 1,89 puta veće nego u Srbiji, putarine su za 1,7 puta veće, a  prihodi od putarina veći su za 1,2 puta.

Tokom 2018. godine auto-putevima u Hrvatskoj (1.306,53 km) prošlo je 82,6 miliona putničkih i teretnih vozila, a naplaćena je putarina u iznosu od 406 miliona evra.

Po kilometru auto-puta to je 63.220,898 vozila i 310.746,88 evra putarine.

Najveći broj vozila i najveći iznos putarine po kilometru ostvaren je na auto-putu Zagreb – Rijeka: 141.234,4 vozila i 531.882,9 evra naplaćene putarine po kilometru.

Auto-putevima u prošlogodišnjoj dužini od 1.306,53 km u Hrvatskoj su upravljala četiri preduzeća: Hrvatske autoceste (2018: 985,4 kilometra auto-puta) Zagreb-Rijeka (166,9 kilometara); Bina – Istra (141 kilometar) i Zagreb – Macelj (59,2km)

JP Putevi Srbije 2018. godine je gazdovalo sa 645 kilometara auto-puta i naplatilo na ime putarine 19.209.589.000 dinara.
Preracunato po kursu od 31. decembra 2018. godine to je ukupan prihod od putarina od 162.531.424 evra ili 251.986,7 evra po kilometru auto-puta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com